Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

3.11.2021

Stipendiblogi: Tulevaisuuden journalismin pitää imaista lukija syvälle omaan maailmaansa

Stipendikilpailu Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Tutkimukset Stipendit

Valtteri Parikka palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Parikan maisterintutkielmassa syvennyttiin siihen, kuinka jutun imu rakentuu.

13.10.2021

Stipendiblogi: Mitä oikeastaan muistelemme silloin, kun puhumme radiomuistoista?

Stipendikilpailu Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Stipendit

Lena Nelskylä palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Nelskylän pro gradu -tutkielma tarkastelee kiintymyssuhteen rakentumista radion kuulijamuistoissa.

20.8.2021

Yksityisyyden turvaamista ja tietoturvan parantamista – tulevaisuuden media-arki nuorille

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä tehty Media-arki nuorten kuvittelemana -hanke tarkasteli nuorten käsityksiä mediasta. Hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu.

26.5.2021

Miten kuvitella tulevaisuuden media-arkea?

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -tutkimushankkeessa (2020–2021) tutkittiin, millaista media-arkea nuoret toivovat ja millaisin menetelmin voitaisiin kuvitella vaihtoehtoja nykyiselle media-arjelle. Projektissa kehitettiin työpajamalli media-alan toimijoiden ja muiden tulevaisuuden media-arjen kuvittelusta kiinnostuneiden käyttöön.

22.4.2021

Kai Lintiselle 1500 euroa opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Tutkimukset Opinnäytteet

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 7.4.2021 Kai Lintiselle 1500 euroa opintoapurahaa aiheelle ”Pelillistetty Media – lisää kiinnostusta Z-sukupolven keskuudessa”.

22.4.2021

PING Helsingille 22 150 euroa tutkimustukea

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 7.4.2021 PING Helsingille 22 150 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Sosiaalisen median yhteiskunnalliset vaikuttajat: koeasetelmatutkimus”.

12.4.2021

Onnistumisia, virheitä, epävarmuutta. Karjalaisen rohkea digimatka 2019-2020

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Sanomalehti Karjalainen tekee Suomessa maakunnallisen median eturivissä systemaattista ja kokonaisvaltaista siirtymää kohti digitaalista tekemistä. Tuoreessa raportissa “Karjalaisen digirevoluutio 2019-2020”  tarkastellaan, miten Karjalainen onnistui strategisessa digihankkeessaan vuosina 2019-2020.

14.12.2020

Päätöksentekotapa ohjaa kuluttajien mediavalintoja

Ajankohtaista Jatko-opinnäytteet Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Kuluttajien mediavalintoja ohjaavat monet tekijät, eikä päätöksenteko ole niin harkittua kuin voisi luulla. Hanna Willman-Iivarinen mallintaa väitöskirjassaan kuluttajien mediavalintoihin vaikuttavia tekijöitä.

3.12.2020

#nuoretmyös – miten Z-sukupolvi määrittelee journalismin uudestaan ja haastaa valtamedian muutokseen?

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

#nuoretmyös-hankkeessa Demin toimitus ja nuoret kehittivät tulevaisuuden toimintamalleja media-alalle. Tavoitteena oli selvittää, miten saadaan Z-sukupolven ääni kuuluviin ja tehdään samalla journalismista relevanttia nuorten kohderyhmälle. Yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän yliopisto ja Erätauko-säätiö.