Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

9.12.2021

Jyväskylän yliopistolle 121 391 euroa erityisteemahankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 Jyväskylän yliopistolle 121 391 euroa erityisteemahankkeelle ”Eettisyys digitaalisissa asiakaspoluissa: Miten lisätä kuluttajien luottamusta datan käyttöön journalistisissa palveluissa?”.

9.12.2021

8-Bit Sheep Oy:lle 124 920 euroa erityisteemahankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 8-Bit Sheep Oy:lle 124 920 euroa erityisteemahankkeelle ”Asiakaskokemuksen optimoinnin opas”.

9.12.2021

Sanoma Media Finlandille 80 000 euroa tutkimusteemahankkeelle

Käynnistyvät hankkeet Tutkimushankkeet Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 Sanoma Media Finlandille 80 000 euroa tutkimusteemahankkeelle ”Kvantitatiivisen liiketoiminnan ymmärryksen luominen yhdistämällä tilaaja-asiakkaiden dataa eri lähteistä”.

3.11.2021

Stipendiblogi: Tulevaisuuden journalismin pitää imaista lukija syvälle omaan maailmaansa

Stipendikilpailu Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Tutkimukset Stipendit

Valtteri Parikka palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Parikan maisterintutkielmassa syvennyttiin siihen, kuinka jutun imu rakentuu.

13.10.2021

Stipendiblogi: Mitä oikeastaan muistelemme silloin, kun puhumme radiomuistoista?

Stipendikilpailu Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Stipendit

Lena Nelskylä palkittiin vuoden 2021 stipendikilpailussa. Nelskylän pro gradu -tutkielma tarkastelee kiintymyssuhteen rakentumista radion kuulijamuistoissa.

20.8.2021

Yksityisyyden turvaamista ja tietoturvan parantamista – tulevaisuuden media-arki nuorille

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä tehty Media-arki nuorten kuvittelemana -hanke tarkasteli nuorten käsityksiä mediasta. Hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu.

26.5.2021

Miten kuvitella tulevaisuuden media-arkea?

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -tutkimushankkeessa (2020–2021) tutkittiin, millaista media-arkea nuoret toivovat ja millaisin menetelmin voitaisiin kuvitella vaihtoehtoja nykyiselle media-arjelle. Projektissa kehitettiin työpajamalli media-alan toimijoiden ja muiden tulevaisuuden media-arjen kuvittelusta kiinnostuneiden käyttöön.

22.4.2021

Kai Lintiselle 1500 euroa opintoapurahaa

Käynnistyvät hankkeet Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Tutkimukset Opinnäytteet

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 7.4.2021 Kai Lintiselle 1500 euroa opintoapurahaa aiheelle ”Pelillistetty Media – lisää kiinnostusta Z-sukupolven keskuudessa”.