Säätiön lähipiiri

Säätiölaissa (487/2015) määrätään säätiön lähipiiriin kuulumisesta. Suppean lähipiirin kanssa tehdyt lähipiiritoimet tulee raportoida säätiön toimintakertomuksessa.

Säätiölaissa (487/2015) määrätään säätiön lähipiiriin kuulumisesta. Suppean lähipiirin kanssa tehdyt lähipiiritoimet tulee raportoida säätiön toimintakertomuksessa. Näitä ovat esimerkiksi palveluiden ostaminen lähipiiriin kuuluvalta, tai palvelun myyminen lähipiiriin kuuluvalle, lähipiirin saamat etuudet ja palkat, lainan tai avustuksen antaminen tai erilaiset sopimukset. Oikeustoimi voi olla vastikkeellinen tai vastikkeeton.

Tutkimustukien ja henkilökohtaisten apurahojen hakulomakkeessa kysytään lähipiiriin kuulumisesta.

Media-alan tutkimussäätiön laajaan lähipiiriin kuuluvat:

1. Säätiössä määräysvaltaa käyttävä yhteisö eli Medialiitto

2. Säätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet, Medialiiton hallituksen jäsenet, Medialiiton toimitusjohtaja ja tämän sijainen, tilintarkastajat KHT-yhteisö PwC Oy (Samuli Perälä) ja KHT-yhteisö Tuokko Ltd (Terhi Latvala).

3. säätiön asiamies

4. 1–3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen

5. 1–3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen

6. 1–5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuolisoa ja avopuolisoa, omaa ja puolison lasta ja tämän puolisoa ja jälkeläistä sekä omaa ja puolison vanhempaa, isovanhempaa ja tämän vanhempaa.

Muulla lähisukulaisella tarkoitetaan edellä 1–3 kohdassa ja perheenjäsentä koskevassa kohdassa tarkoitetun ihmisen sisarusta sekä sisar- ja velipuolta ja tämän aviopuolisoa ja avopuolisoa sekä tässä kohdassa tarkoitetun lasta ja lapsen jälkeläistä, vanhempaa ja isovanhempaa.

Suppeaan lähipiiriin kuuluvat edellä kohdissa 1–4 ja kohdassa 6 mainitut henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Suppeaan lähipiiriin eivät kuitenkaan kuulu kohdissa 1–3 tarkoitettujen ihmisten lähisukulaiset eivätkä näiden määräysvallassa olevat yhteisöt tai säätiöt.

Lähipiiriin kuuluvat henkilöt listattuna (PDF).

 

Lähipiiriä selventää oheinen kaaviokuva, jossa on esitetty Media-alan tutkimussäätiön suppean ja laajan lähipiirin sukupuu.

Oheinen kaaviokuva esittää pelkän suppean lähipiirin sukupuun.