Think Ink -kilpailun säännöt 2020

Kilpailun periaatteet

Kilpailu on kaikille avoin innovaatiokilpailu. Kilpailuun voivat osallistua yksityishenkilöt, ryhmät, järjestöt ja yritykset Suomessa. Kilpailuun osallistujan tai vähintään yhden ryhmän jäsenistä pitää olla täysi-ikäinen.

Kilpailun järjestäjä on Media-alan tutkimussäätiö.

Idean muotoa ei ole rajoitettu. Idea voi olla uusi konsepti, prototyyppi, valmis ratkaisu tai liiketoimintamalli.

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailuun kerätään ideoita, joista hakemusten perusteella valitaan 12–16 ideaa ensimmäiseen pitsaukseen. Suullisen esityksen perusteella tuomaristo valitsee 5–10 parasta ideaa jatkokehitettäviksi. Toisessa vaiheessa parhaita ideoita kehitetään säätiön tuen turvin demonstraatioiksi ja liiketoimintasuunnitelmiksi. Tuomaristo valitsee voittajan ja muut palkinnon saajat jatkokehitystyön lopputuloksen ja suullisen esityksen perusteella.

Säätiö tukee ideoiden jatkokehittämistä rahallisesti sekä tarjoamalla tukea, joka voi olla esimerkiksi sparrausta liiketoimintasuunnitelman tekemiseen, minimum viable product -ajatteluun, palvelumuotoiluun tai käyttöliittymämuotoiluun. Myös muunlainen tuki voi tulla kyseeseen ideoiden esittäjien tarpeista riippuen. Vastineeksi jatkokehitysvaiheeseen päässeiden tulee dokumentoida omaa kehitysprosessiaan blogin muodossa.

Kilpailuun jätettyjä ideoita arvioidaan erityisesti niiden uutuusarvon, potentiaalisen vaikuttavuuden ja toteutettavuuden suhteen.

Kilpailun voittaja saa 80 000 euroa, toinen 20 000 euroa ja lisäksi jaetaan enintään neljä 10 000 euron palkintoa käytettäväksi idean eteenpäin kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Palkintosumman käytön periaatteista, suuntaviivoista ja raportoinnista sovitaan yhteisesti palkittujen ja kilpailun järjestäjän kesken kilpailun päätyttyä. Säätiölle laaditaan toteutus- ja raportointisuunnitelma sekä niihin kytketty maksatussuunnitelma.

Kilpailun aikataulu

  • kilpailun käynnistys 30.1.2020 Mediapäivä
  • ideoiden jättö apurahajärjestelmään 26.4.2020 mennessä
  • esiarvioinnin pohjalta 12–16 ideaa ensimmäiseen pitsaukseen
  • parhaiden ideoiden (8–10) valinta ja julkistus kesäkuussa 2020
  • parhaiden ideoiden kehittämisjakso kesäkuu-marraskuu 2020
  • kehittämisjakson aikana sparrausta ja tapahtumia, joita päätetään järjestää
  • voittajan ja muiden parhaiden valinta loka-marraskuun vaiheessa
  • voittajien julkistus tammikuussa 2021

Osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan rekisteröitymällä ja täyttämällä Think INK -hakulomake, joka löytyy säätiön apurahajärjestelmän verkkosivulta osoitteesta https://vts.apurahat.net.

Hakemus on tallennettava verkkosivuille viimeistään 26.4.2020 klo 24.00 mennessä. Hakulomake sisältää perustiedot kilpailuun osallistujasta sekä tarkemmat tiedot ideasta.

Kilpailuhakemuksen lisäksi kilpailija voi tallentaa hakujärjestelmään kilpailuhakemusta tukevia liitetiedostoja jpeg-, jpg- tai pdf-muodossa (max 2 MB/liitetiedosto) sekä lähettää muussa muodossa olevia tiedostoja, kuten videoita, sähköpostilla osoitteeseen thinkink@viestintaalantutkimussaatio.fi. Mahdollisten sähköpostien yhteyteen tulee selkeästi liittää lähettäjän yhteystiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero sekä kilpailuhakemuksen nimi), jotta ne voidaan yhdistää varsinaiseen kilpailuhakemukseen.

Vain apurahajärjestelmän Think Ink -haun kautta lähetetyt kilpailuhakemukset osallistuvat kilpailuun. Muilla tavoilla jätettyjä kilpailuhakemuksia ei huomioida.

Kaikki kilpailuun liittyvät kysymykset on esitettävä apurahajärjestelmässä Think Ink -haun kautta tai vaihtoehtoisesti sähköpostiosoitteen thinkink@viestintaalantutkimussaatio.fi kautta.

Kilpailuun osallistuvan henkilön tai vähintään yhden kilpailuun osallistuvan tiimin jäsenen on oltava täysi-ikäinen.

Täyttämällä kilpailuhakemuksen osanottajat hyväksyvät kilpailun säännöt.

Tuomaristo 2020

Kilpailun tuomaristo koostuu kansainvälisestikin menestyneistä viestintäalan ja mainonnan asiantuntijoista.

Tuomariston puheenjohtajana toimii säätiön hallituksen jäsen Niina Ryynänen, Johtaja, Kuluttajamyynti ja –asiakkuudet, Sanoma Media Finland. Säätiötä edustaa lisäksi säätiön johtaja Noora Alanne. Tuomaristoon kuuluu myös Aki Parviainen Senior advisor, Business Finland, Risto Sarvas, Professor of practice, Aalto-yliopisto, Markus Huttunen, osakas, Jatkaja ja puheenjohtaja NeXec sekä kirjailija Siri Kolu.

Kilpailun järjestäjä pitää itsellään oikeuden muuttaa tuomariston kokoonpanoa pakottavasta syystä.

Järjestäjän vastuu ja oikeudet

Kilpailun järjestäjä huolehtii tietoturvasta tietosuojalain mukaisesti, eikä luovuta ehdotuksiin liittyviä tietoja kolmansille osapuolille.

Kilpailuehdotukset käsitellään luottamuksellisesti ja tuomariston jäsenet sekä muut kilpailumateriaalien käsittelijät allekirjoittavat kirjalliset salassapitosopimukset.

Tuomariston jäsen on velvollinen ilmoittamaan jääviydestään, eikä jäävinä osallistu idean arviointiin ja päätöksentekoon.

Kilpailun tuomaristo perustelee valintansa vain palkittujen ideoiden osalta. Kaikille kilpailuun osallistuneille annetaan lyhyt palaute ensimmäisen vaiheen jälkeen.

Idean havainnollistamiseksi toimitettuja ja vastaanotettuja aineistoja ei palauteta.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkistaa kilpailun ensimmäisen vaiheen jälkeen jatkokehitettäviksi valittujen ideoiden yhteyshenkilöiden nimet, ideoiden nimet sekä ideoiden lyhyet kuvaukset. Kuvausten sisällöstä sovitaan yhdessä kilpailuehdotuksen jättäjän kanssa.

Kilpailun järjestäjällä on kilpailun päätyttyä oikeus ilman korvausta julkistaa tai julkaista, välittää, saattaa yleisön saataville sekä muokata tarpeen mukaan jatkokehitettävien ideoiden lyhyitä kuvauksia ja kaikkia kilpailijoiden säätiölle promootiotarkoituksiin tekemiä esittelymateriaaleja, käytettäväksi kilpailun järjestäjän omassa toiminnassa.

Osallistujan vastuu ja oikeudet

Jättäessään kilpailuidean osallistuja vakuuttaa ja vastaa siitä, että ehdotuksen mukainen idea on hänen omansa eikä kenenkään toisen. Osallistuja vastaa kaikista mahdollisista vahingonkorvauksista siinä tapauksessa, että näin ei ole. Tämä koskee myös yrityksiä sekä sellaista tilannetta, jossa ehdotus voi työsuhteen perusteella olla työnantajan omaisuutta.

Kilpailun toiseen vaiheeseen päässeiden edellytetään tuottavan liiketoimintasuunnitelman sekä demonstraation tai havainnollistamaan ideaansa muulla vastaavalla tavalla syyskuun 2016 loppuun mennessä. Lisäksi edellytetään säätiön promootiotarkoituksiin tehtyä esittelymateriaalia, jonka kilpailijat tuottavat itse.

Jos tuomaristo tarvitsee kilpailuhakemuksen käsittelyä varten lisäselvityksiä ulkopuolisilta tahoilta, siihen pyydetään idean esittäjältä ensin lupa, minkä lisäksi lausunnon antajalta edellytetään kirjallista salassapitosopimusta.

Think Ink -kilpailussa maksettavaa kehitysrahaa koskevat samat periaatteet kuin muitakin säätiön myöntämiä apurahoja ja tukia. Palkittavan tulee huolehtia kehitystuen ja palkinnon verotukseen liittyvistä velvoitteista. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan sivuilta löytyy verotukseen liittyviä yksityiskohtaisempia ohjeita.