Ajankohtaista

22.1.2021

Stipendiblogi: Uutisen kahdet kasvot. Uutisotsikko painettuna ja verkossa

Anna-Maria Waseniuksen pro gradu -työ ”Uutisen kahdet kasvot : uutisotsikko painettuna ja verkossa” paneutuu uutisten otsikoihin ja niiden eroihin. Helsingin yliopistossa tehty tutkielma tarkastelee, mitä erot kertovat painetusta lehdestä ja erityisesti verkosta julkaisuympäristönä.

19.1.2021

Reuters lyhyesti: Podcastien kuuntelu yleistyy niin Suomessa kuin muuallakin

Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksen mukaan podcastien suosio kasvaa niin Suomessa kuin muissa tutkimuksen maissakin. Uutiskäytössä podcastit eivät ole vielä lyöneet läpi.

18.1.2021

Painetun median sivuainekokonaisuus käynnistyi Metropoliassa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi huhtikuussa 2020 Metropolia-ammattikorkeakoululle tukea 20 000 euroa Painovoimaa 2020-luvulle -hankkeeseen. Sen päämääränä on elvyttää korkeakoulutasoinen, modernin painotekniikan kehityksen ja ympäristökysymykset huomioiva printtimedian koulutus. Esikuvana Metropolialla on sen sisarkorkeakoulu Hochschule der Medien Stuttgartissa, jossa juuri käynnistyi englanninkielinen BA-tason Print Media Technologies -tutkinto.

13.1.2021

Stipendiblogi: Lukijan palvelua ja ikuista itsensä kehittämistä

Salli Koivusen opinnäytetyö ”Mitä päätoimittaja haluaa : sanomalehtien päätoimittajien toiveita tulevaisuuden journalistien osaamisesta” tarkastelee työelämän vaatimuksia media-alalla. Turun ammattikorkeakoulussa tehdyssä tutkielmassa haastateltiin päätoimittajia.

4.1.2021

Reuters lyhyesti: WhatsApp ja Instagram kasvattavat edelleen suosiotaan

Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksen mukaan Facebook on suosituin sosiaalisen median palvelu Suomessa, vaikkakin sen suosio on pysynyt viime vuodet tasaisena. WhatsApp ja Instagram sen sijaan kasvattavat suosiotaan. Yhteensä nämä kolme palvelua tavoittavat jopa 85 prosenttia suomalaisista.

16.12.2020

Äänimediasisältöihin perustuvan liiketoiminnan alueellisuus ja skaalautuvuus

Voconaut Oy yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa toteutti tutkimushankkeen, jossa tutkittiin äänimediasisältöihin perustuvan liiketoiminnan alueellisuutta ja skaalautuvuutta. Hankkeen tavoitteena oli löytää äänimediasisältöihin perustuvien liiketoimintamallien mahdollisuuksia ja tulevaisuusskenaarioita alustatalouden näkökulmasta.

14.12.2020

Päätöksentekotapa ohjaa kuluttajien mediavalintoja

Kuluttajien mediavalintoja ohjaavat monet tekijät, eikä päätöksenteko ole niin harkittua kuin voisi luulla. Hanna Willman-Iivarinen mallintaa väitöskirjassaan kuluttajien mediavalintoihin vaikuttavia tekijöitä.

10.12.2020

Reuters lyhyesti: Suomessa ja Norjassa uutiset haetaan yleisimmin suoraan uutissivustolta

Reutersin Uutismedia verkossa 2020 -tutkimuksen mukaan Suomessa yleisin tapa hakea uutisia on hakea ne suoraan uutismedian omilta verkkosivuilta tai sovelluksista. Myös uutissivustot ovat nuorien keskuudessa suosittuja.

3.12.2020

#nuoretmyös – miten Z-sukupolvi määrittelee journalismin uudestaan ja haastaa valtamedian muutokseen?

#nuoretmyös-hankkeessa Demin toimitus ja nuoret kehittivät tulevaisuuden toimintamalleja media-alalle. Tavoitteena oli selvittää, miten saadaan Z-sukupolven ääni kuuluviin ja tehdään samalla journalismista relevanttia nuorten kohderyhmälle. Yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän yliopisto ja Erätauko-säätiö.