Ajankohtaista

12.8.2022

Stipendikilpailun 2022 voittajat valittu

Stipendikilpailu Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö järjesti stipendikilpailun media-alaan liittyville korkeakoulujen opinnäytetöille. Stipendit myönnettiin seitsemälle työlle.

10.8.2022

Sähkökäyttöiset ilma-alukset haja-asutusalueiden lehdenjakelussa

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Mahdollistavat teknologiat

Lentola Logistics Oy:n jatkohankkeessa tutkittiin sähkökäyttöisten ilma-alusten käytön mahdollisuuksia haja-asutusalueiden lehdenjakelussa. Ilma-aluskuljetus osoittautui verraten edulliseksi ja ekologiseksi kuljetusmuodoksi etenkin saaristoalueilla ja suurten järvien ympäristössä. Kyselytutkimus puolestaan osoitti haja-asutusalueiden asukkaiden olevan kiinnostuneita maksullisesta kuljetuspalvelusta, joka toimittaisi lähetyksen omalle pihalle asti.

5.8.2022

Elina Lappalainen Reuters-raportista: Verkossa maksullisuus pakottaa pusertamaan timanttista

Ajankohtaista

Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimuksen perusteella verkkouutisista maksavien osuus on pysynyt Suomessa viime vuosien aikana lähes muuttumattomana. Tuoreimman kyselyn mukaan 19 prosenttia suomalaisista on maksanut verkkouutisista viimeisen vuoden aikana. HS Vision taloustoimittaja Elina Lappalainen kertoo raportissa verkkouutisten maksullisuuden merkityksestä ja vaikutuksesta journalismiin.

3.8.2022

Ville Seuri Reuters-raportista: Uutisten pitää tukea yleisön kykyä toimia maailmassa

Ajankohtaista

Suomalaisten kiinnostus uutisiin notkahti vuodesta 2018 vuoteen 2019, mutta lasku ei ole jatkunut enää sen jälkeen. Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimuksen tuoreimman kyselyn mukaan 67 prosenttia suomalaisista ilmoittaa olevansa erittäin tai varsin kiinnostuneita uutisista. Samaisessa tutkimuksessa käy kuitenkin myös ilmi, että uutisten välttely on lisääntynyt. Suomalaisvastaajista 3 prosenttia sanoo välttelevänsä uutisia usein, 16 prosenttia joskus ja 28 prosenttia toisinaan. Yle Kioskin vastaava tuottaja Ville Seuri pohtii kirjoituksessaan syitä uutisten välttelyyn.

2.8.2022

Hiphei Hybridi yhdistää taiteet, tiedot ja taidot ympäristökasvatukseen

Ajankohtaista Ajankohtaista Think Ink -kilpailussa Uudet sisällöt

Think Ink 2020 -innovaatiokilpailun voittanutta ympäristökasvatussovellus Hiphei Hybridiä on testattu luokkahuoneissa opettajien johdolla hyvin tuloksin.

1.8.2022

Maria Pettersson Reuters-raportista: Luotettavaa tiedonvälitystä syntyy vain riittävillä resursseilla

Ajankohtaista

Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimuksen mukaan Suomessa uutisiin luottavien osuus jatkoi kasvuaan edellisvuodesta. Suomalaisvastaajista 75 prosenttia kertoo luottavansa useimpiin seuraamiinsa uutisiin ja 69 prosenttia uskoo, että useimpiin uutisiin voi luottaa. Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson pohtii kirjoituksessaan vapaan median yhteiskunnallista merkitystä ja resurssien tärkeyttä luotettavan tiedonvälityksen turvaamiseksi.

28.7.2022

Mari K. Niemi Reuters-raportista: Hylkääkö media polarisoituvat yleisöt?

Ajankohtaista

Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimuksen tulokset osoittavat, että suomalaisten luottamus uutisiin on kasvanut yhä edellisvuodesta, mutta 15 prosenttia vastaajista puolestaan kielsi voivansa luottaa useimpiin uutisiin. Tutkimuksessa käy myös ilmi, että suurempi osa kyselyn vastaajista luottaa itse seuraamiinsa uutisiin useammin kuin maan uutisiin yleensä. Ero luottamuksessa itse seuraamien ja muiden uutisten välillä enteilee yhteiskunnan ja mediakentän poliittista jakautuneisuutta. E2 Tutkimuksen tutkimusjohtaja Mari K. Niemi pohtii kirjoituksessaan moniäänisyyden toteutumista valtamediassa.

26.7.2022

Henna Helske Reuters-raportista: Podcastit edustavat ääntä ja arvoja

Ajankohtaista

Reuters-instituutin Digital News Report -tutkimus osoittaa, että podcastien tavoittavuus on kohentunut Suomessa selvästi neljässä vuodessa, vaikkakin vuoden 2020 jälkeen kuuntelijoiden osuus on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Alle 35-vuotiaista 53 prosenttia kertoo kuunnelleensa podcasteja viimeisen kuukauden aikana, kun taas 35 vuotta täyttäneillä osuus on vain 23 prosenttia. Podcastien kuuntelu on siis viime vuosina yleistynyt nimenomaan nuorten keskuudessa. PodMen Suomen maajohtaja Henna Helske valottaa kirjoituksessaan podcastien ominaispiirteitä ja podcast-toimialan tulevaisuuden näkymiä.

20.6.2022

Teemahaut auki – haussa ratkaisuja jakeluun ja lukutaitoon

Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiön vuosittain järjestämät isommat teemahaut, tutkimusteema ja erityisteema, on nyt avattu. Tutkimusteemassa etsitään keinoja lukutaidon edistämiseksi, ja erityisteemassa haetaan järkeä jakeluun. Hakuihin on varattu yhteensä 400 000 euroa.