Ajankohtaista

kesäkuu 12, 2019

2019 – Verkko pääasiallinen uutislähde jo yli puolella suomalaisista

Suomalaisista jo yli puolet ilmoittaa verkon olevan heidän pääasiallinen uutislähteensä, ilmenee Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2019 -kyselytutkimuksesta. Pelkästään verkkoa uutislähteenä käyttävien suomalaisten osuus on myös kasvussa.

kesäkuu 7, 2019

Lasten lehtikone – mediakasvatusväline varhaiskasvatukseen

Lasten lehtikone on Aikakausmedian toteuttama alle kouluikäisille suunnattu maksuton ohjelma mediakasvatusta varten. Lasten lehtikone on osa monimediaista oppimateriaalisarjaa, jonka kaikki osat on suunniteltu varhaiskasvatussuunnitelmaan nojaten.

kesäkuu 5, 2019

The Feeling or Immersion in Location-Based Augmented Reality Setting

Eeva Jäntin tutkimus tarkastelee, kuinka immersiivisiä lisätyn todellisuuden (augmented reality eli AR) kokemuksia voidaan suunnitella, mitä immersio ylipäänsä on ja miten sitä voidaan mitata. AR:ää tarkastellaan City Stories Helsingin tapauksen kautta.

kesäkuu 3, 2019

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 16.5.2019

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 16.5.2019 pidetyssä kokouksessa viisi apurahaa. Myönnettiin Jyväskylän […]

toukokuu 17, 2019

Media-alan koulutukset ja täydennyskoulutukset

Media-alan tutkimussäätiö yhteistyössä Medialiiton kanssa pyrkii kartoittamaan media-alan koulutustarjoamaa niin […]

toukokuu 15, 2019

Miten vaikuttaja vaikuttaa?

PING Helsingin teettämä Miten vaikuttaja vaikuttaa? -tutkimus selvitti yleisön suhtautumista somevaikuttajiin. Tutkimus kartoitti yleisön suhtautumista vaikuttajien luotettavuuteen ja vaikuttavuuteen.

toukokuu 8, 2019

Podcastien kaupallisen sisältöyhteistyön huomioarvo ja sen aikaansaama toiminta

A-lehtien Lily Talks -tutkimus pureutui kaupallisen sisällön huomioarvoon ja sen aikaansaamaan toimintaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin vaikuttajan roolia podcastin juontajana.

toukokuu 3, 2019

Media-alan opinnäytetyön tekijä – osallistu stipendikilpailuun!

Saitko juuri valmiiksi media-alaan liittyvän opinnäytetyön? Media-alan tutkimussäätiö jakaa stipendikilpailussa yhteensä enintään 4000 euron arvosta stipendejä kiinnostaville korkeakoulujen ja ammattikoulujen opinnäytetöille.

huhtikuu 24, 2019

Toimittajien strategiat rajojen hallintaan sosiaalisessa mediassa

Toimittajat käyttävät sosiaalista mediaa sekä henkilökohtaisiin että ammatillisiin tarkoituksiin. Marika Paason väitöskirja tutkii toimittajien tasapainoilua henkilökohtaisen ja ammatillisen välillä. Hänen raporttinsa esittelee tutkimuksen tämänhetkisiä tuloksia.