Ajankohtaista

lokakuu 22, 2019

Stipendiblogi: Luovuus ja innovaatiot ovat median tulevaisuuden kannalta oleellisempia kuin koskaan – mutta ymmärretäänkö niitä toimituksissa?

Minna Markkasen pro gradu -tutkielma ”Understandings of creativity, innovation, and technology in a distributed team of journalists. A practitioner-centered approach” tarkastelee journalistien käsityksiä luovuudesta sekä innovaatiosta. Jyväskylän yliopistossa tehty tutkielma paneutuu luovuuden ja innovaation käsitteiden lisäksi käsityksiin teknologiasta.

lokakuu 18, 2019

Stipendiblogi: Maakuntalehdellä vahva brändi, mutta pitkäaikaisten suhteiden luominen vaatii uutta ajattelua

Helmi Lipponen ja Henna Mäkiaho syventyvät opinnäytetyössään ”Mediabrändin arvon muodostuminen” sekä sanoma- että verkkolehden brändinmuodostumiseen Keskisuomalaisen avulla.

lokakuu 15, 2019

Think Ink 2018: mobiiliratkaisuilla medialiiketoimintaa eteenpäin

Think Ink 2018 on takanapäin ja pian on uuden innovaatiokilpailun aika. Sitä ennen luodaan kuitenkin katsaus menneeseen kilpailuun ja sen tuotoksiin.

lokakuu 11, 2019

Toimittajiin kohdistuva poliittinen vaikuttaminen kasvaa ja monipuolistuu

Journalistit lobbaamisen kohteena -hankkeessa selvitettiin mediaan kohdistuvia vaikuttamisyritysten strategioita, tahoja sekä tuloksia yhteensä seitsemässä eri toimituksessa.

lokakuu 4, 2019

Reuters lyhyesti: Uutisista keskustelu ja niiden kommentointi ja jakaminen vähenivät

Reutersin Uutismedia verkossa 2019 -tutkimuksen mukaan uutisista keskustelu ja niiden kommentointi ja jakaminen vähenivät Suomessa. Kilpailu ihmisten huomiosta on nykyisessä mediaympäristössä kovaa.

lokakuu 1, 2019

Stipendiblogi: Modernikin muutos vaatii perusasioiden huomiointia

Elina Äijön pro gradu -tutkielma ”Työntekijöiden kokemus muutosprosessin osallistavuudesta. Case: Yleisradion aihetoimitusuudistus keväällä 2018” paneutuu yrityksen muutosprosessiin ja sen vaikutuksiin työntekijöille. Turun kauppakorkeakoulussa tehty tutkielma selvittää työntekijöiden kokemuksia muutoksen tekijöinä.

syyskuu 25, 2019

Stipendiblogi: Lukijoita ymmärtämällä uusiin digitilauksiin

Petri Karvisen opinnäytetyö ”Askel kohti analytiikkaa – tilaajadatan ensi vaiheen hyödyntäminen Savon Media Oy:ssä” tarkastelee sanomalehtitalon yleisöanalytiikan käyttöä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tehty tutkielma paneutuu erityisesti siihen, kuinka mediatalo voisi paremmin hyödyntää dataansa.

syyskuu 11, 2019

Media-alalle kehitetään yhteistä kirjautumisratkaisua

Media-alalla on kehitteillä uusi turvallinen kirjautumisratkaisu kaikille suomalaisille median kuluttajille. Ratkaisua on suunniteltu alan yhteisessä mediatili-hankkeessa.

syyskuu 11, 2019

Miten sanomalehtien Facebook-sivut voivat lujittaa yleisösuhdetta?

Jyväskylän yliopistossa toteutetun tutkimushankkeen tavoitteena oli luoda strategioita, jotka ohjaisivat sanomalehtien toimituksia vahvistamaan yleisösuhdettaan ja laajentamaan verkkolukijakuntaansa Facebook-sivujensa avulla.