Ajankohtaista

15.11.2022

Stipendiblogi: Poliitikko musiikkiviihdeohjelmassa – Sattumaako? Enpä usko

Stipendikilpailu Ajankohtaista Tutkimukset Stipendit

Anna Enbusken kandidaatintutkielmassa käsiteltiin musiikin ja musiikkiviihdeohjelman osaa poliitikon imagon rakentamisessa. Enbuske palkittiin Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailussa.

31.10.2022

Stipendiblogi: Naissukupuolta korostetaan urheilu-uutisissa

Stipendikilpailu Ajankohtaista Tutkimukset Stipendit

Iida Makkosen kandidaatintutkielmassa tarkasteltiin sukupuoleen viittaavien etumääritteiden käyttöä suomalaisten iltapäivälehtien urheilu-uutisissa. Makkonen palkittiin Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailussa.

26.10.2022

Tekstianalyysityökalut helpottavat ja nopeuttavat asiakirja-aineistojen uutiskäyttöä

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Mahdollistavat teknologiat

Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella journalistiikan oppiaineessa toiminut tutkimus- ja kehittämishanke ”Journalistisen tiedonhankinnan tehostaminen tekstianalyysityökaluilla” pyrki selvittämään, kuinka uutistoimitusten tiedonhankintaa voidaan tehostaa tekstianalyysityökaluilla.

14.10.2022

Stipendiblogi: Maailman tapahtumat nuorten korvin

Stipendikilpailu Ajankohtaista Tutkimukset Stipendit

Idalotta Nousiaisen kandidaatintutkielmassa selvitettiin uutispodcastien kiinnostavuutta nuorten kuuntelijoiden keskuudessa. Nousiainen osallistui Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailuun.

11.10.2022

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 4.10.2022

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.10.2022 pitämässään kokouksessa kuusi apurahaa ja tutkimustukea. Yhteensä rahoitusta jaettiin lähes 180 000 euroa.

30.9.2022

Stipendiblogi: Onko pääministeri mediassa poliitikko, puoliso vai perheenäiti?

Stipendikilpailu Ajankohtaista Tutkimukset Stipendit

Tiia Jyrkän kandidaatintutkielmassa tarkasteltiin suomalaisten aikakauslehtien tuottamia kuvauksia pääministeri Sanna Marinista. Jyrkkä osallistui Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailuun.

21.9.2022

Podcastin suunnittelu graafisen sisältömallinnuksen avulla

Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Matkaraportit Tutkimukset Uudet sisällöt

Viime vuosina podcasteista on julkaistu useampia selvityksiä, mutta itse sisältösuunnittelusta puhutaan melko vähän. Kirsi-Marja Takala keskittyikin podcastien sisältösuunnitteluun opinnoissaan Oxford-yliopiston Reuters-instituutissa.

19.9.2022

Stipendiblogi: ”Mä haluan pelastaa itseni tältä alalta” – Nuorten toimittajien kokemuksia työuupumisesta toimitusympäristössä

Stipendikilpailu Ajankohtaista Tutkimukset Stipendit

Alina Koskelan pro gradu -tutkielma käsitteli toimittajien työuupumuksen syitä. Koskela palkittiin Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailussa.

16.9.2022

Messumatkalta näkökulmia painoviestinnän opetukseen

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Matkaraportit Mahdollistavat teknologiat

Painoviestinnän opettajat ry osallistui FESPA Global Print Expoon kesäkuussa 2022. Matkasta jäi käteen uusi näkemyksiä ja ideoita koulutuksen kehittämiseen.