Ajankohtaista

17.6.2024

Suomalaisten luottamus ja kiinnostus uutisiin maailman kärkeä

Ajankohtaista Tutkimukset Reuters Digital News

Suomalaisten luottamus uutisiin on yhä vakaata ja maailman kärkeä. Itse seuraamiinsa uutisiin luottaa Suomessa 75 prosenttia aikuisväestöstä, ja useimpiin uutisiin luottavien määrä pysyi 69 prosentissa jo kolmatta vuotta peräkkäin, selviää Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2024 -kyselytutkimuksesta.

22.5.2024

ReDime: Tiekartta kohti resurssiviisasta digitaalista mediaa

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Muut

ReDime-tutkimusprojekti tarkasteli digitaalisen median ympäristöjalanjälkeen liittyviä näkemyksiä, käytänteitä ja puhetapoja digitaalisen mediateollisuuden toimijoiden keskuudessa. Hankkeessa kehitettiin verkkoartikkelin hiilidioksidipäästöjä simuloiva laskuri sekä kuusi skenaariota kohti kestävämpää digitaalista mediaa.

21.5.2024

Uutismedia verkossa 2024 -raportin julkistustilaisuus 17. kesäkuuta

Ajankohtaista Tapahtumat

Mitä kautta suomalaiset hakevat uutisensa? Kuinka moni välttelee uutisia? Miten suhtaudutaan tekoälyn avulla tuotettuihin uutisiin? Näihin kysymyksiin vastataan Uutismedia verkossa 2024 -raportin julkistustilaisuudessa maanantaina 17.6. klo 9.00–10.30.

20.5.2024

Stipendejä valmistuville ammattikouluopiskelijoille

Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö jakaa 250 euron stipendejä ansioituneille ammattikouluopiskelijoille opettajien ehdotusten perusteella.

20.5.2024

Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailu käynnissä – jaossa 8000 euroa media-alan opinnäytetöille

Ajankohtaista

Media-alan tutkimussäätiö jakaa vuoden 2024 stipendikilpailussa stipendejä yhteensä 8000 eurolla tuoreille korkeakoulujen opinnäytetöille.

14.5.2024

Media-alan tulevaisuusselvityksen loppuwebinaari 6. kesäkuuta

Ajankohtaista Tapahtumat

Webinaarissa kerrotaan hankkeen taustoista, toteutuksesta, keskeisistä lopputuloksista ja ennen kaikkea siitä, miten media-alan ammattilaiset ja yritykset voivat hankkeen tuloksia hyödyntää.

25.4.2024

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 9.4.2024

Käynnistyvät hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 9.4.2024 pitämässään kokouksessa apurahaa ja tutkimustukea yhdelletoista hankkeelle. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 290 000 euroa.

23.4.2024

Media-alan mahdolliset tulevaisuudet vuonna 2035

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

Media-alan tulevaisuusselvitys kuvaa mediaskenaarioiden avulla, miltä median ja mediayritysten mahdolliset tulevaisuudet voivat näyttää vuonna 2035. Selvitys tarjoaa media-alan ammattilaisille ja yrityksille haastavia tulevaisuuden näkökulmia strategiseen ajatteluun, uusien kasvualueiden tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

17.4.2024

Stipendiblogi: Vähätellyssä deskityössä journalistiset arvot ovat samanaikaisesti työn merkityksellisyyden suurin lähde ja merkittävin este

Stipendikilpailu Ajankohtaista Tutkimukset Stipendit

Pinja Päivänen selvitti pro gradu -tutkielmassaan, miten toimittajat puhuvat deskityön arvostuksesta ja merkityksellisyydestä sekä erilaisten työtehtävien yhdistämisestä. Päivänen palkittiin tutkielmastaan Media-alan tutkimussäätiön stipendikilpailussa.