Ajankohtaista

25.6.2020

Journalisteista viestijöiksi: miten journalistin ammatti-identiteetti soveltuu viestintätehtäviin?

Valma Korhonen pyrki pro gradu -tutkielmassaan selvittämään, miten journalistien perinteisesti käsitetty, tietynlaiseen ammatilliseen etiikkaan, arvoihin ja ihanteisiin nojaava ammatti-identiteetti taipuu viestintätehtäviin.

25.6.2020

Somevaikuttajien kanavat tarjoavat alustan yhteiskunnalliselle keskustelulle

Nuoret seuraavat somevaikuttajia entistä enemmän nopeaan visuaalisuuteen ja viihteelliseen hullutteluun kannustavassa TikTokissa ja luottavat somevaikuttajilta saamaansa tietoon yhtä paljon kuin ystäviltä saatuun tietoon, ilmenee PING Helsingin tekemästä somevaikuttajia koskevasta tutkimuksesta. Neljättä kertaa tehty tutkimus pureutui tänä vuonna somevaikuttajien yhteiskunnalliseen rooliin.

22.6.2020

Koulutus ajantasalle: visuaalisen viestinnän koulutuksen kehittäminen

LAB-korkeakoulun Muotoiluinstituutin MILAB-hankkeen tavoitteena on monialaistaa ja päivittää visuaalisen viestinnän koulutusta vastaamaan paremmin nykyisiin ja tuleviin todennettuihin tarpeisiin koulutuksellisilla toimenpiteillä tuloksenaan parantunut työhön sijoittuminen ja kasvanut koulutuksen vetovoima.

16.6.2020

2020 – Uutismedioiden verkkosivut suosituin uutislähde

Suomalaisista 68 prosenttia menee suoraan uutismedioiden verkkosivuille ja sovelluksiin etsiessään uutisia, ilmenee Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2020 -kyselytutkimuksesta. Verkosta ylipäänsä uutisia kertoo seuraavansa jo useampi kuin perinteisistä uutislähteistä. Myös sosiaalisen median käyttö uutisiin yleistyi viime vuoteen verrattuna.

15.6.2020

Kuinka uutistoimisto pelastetaan – alustamallit eurooppalaisissa uutismedioissa

Uutistoimistojen toimintaa digitaalisella ajalla tutkinut hanke paneutui alustamalleihin eurooppalaisissa uutismedioissa itävaltalaisen Austria Presse Agenturin (APA) kautta. APA on onnistunut muuttamaan toimintaansa muuttuvassa mediaympäristössä ja onnistuneesti luonut alustan, joka kokoaa yhteen sen asiakkaat.

28.5.2020

PING Webinaari: Somevaikuttajat maailmaa muuttamassa pidetään 9.6.

PING Helsingin webinaarissa julkaistaan Media-alan tutkimussäätiön rahoittama vaikuttajamarkkinoinnin tutkimus. Tutkimus pureutuu vaikuttajien kanaviin, kuluttajien kiinnostuksenkohteisiin sekä somevaikuttajien yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

26.5.2020

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 18.5.2020

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2020 pitämässään kokouksessa yhteensä kolme apurahaa.

26.5.2020

Uhka ja mahdollisuus – somebrändäys jakaa toimittajia

Median murroksessa somebrändäyksestä on tullut monille toimittajille tärkeä uran rakentamisen väline. Osalle brändäys on kuitenkin edelleen kirosana. Marika Paaso tutkii väitöstyössään toimittajien vaikutelman hallinnan strategioita sosiaalisessa mediassa. Blogikirjoituksessaan hän keskittyy ammatilliseen brändäykseen.

4.5.2020

Stipendikilpailussa haetaan media-alan opinnäytetöitä ja näyttötöitä

Media-alan opiskelija, oppilas ja vastavalmistunut – saitko juuri valmiiksi media-alaan liittyvän opinnäytetyön? Media-alan tutkimussäätiö jakaa stipendikilpailussa yhteensä enintään 10 000 euron arvosta stipendejä tuoreille, kiinnostaville korkeakoulujen ja ammattikoulujen opinnäytetöille.