Media-alan tutkimussäätiö

Edistämme painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median kilpailukykyä

Säätiön
tarkoitus

Lue lisää

Media-alan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus‐, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.


Hakuaika päättyy

11.1.2022

Tutkimustuki ja apurahat

Päätöskokous

3.2.2022

Tutkimustuki ja apurahat

Hakuaika päättyy

7.3.2022

Tutkimustuki ja apurahat


Apurahat

Jaamme tutkimus- ja kehitystukea, apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille.


9.12.2021

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 23.11.2021

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 pitämässään kokouksessa viisi apurahaa ja tutkimustukea. Yhteensä rahoitusta jaettiin 480 000 euroa.

21.10.2021

Vastuullinen ja kannattava media-ala

Nordic Institute of Business & Societyn tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vastuullisuuden tilaa erityisesti media-alalla ja selvittää, kuinka Suomen media-ala voi luoda vastuullisuudesta nykyistä selkeämmän kilpailuedun.

20.9.2021

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta -hankkeen tavoitteena oli selvittää media-alan ja graafisen teollisuuden ympäristövaikutuksia.