Media-alan tutkimussäätiö

Edistämme painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median kilpailukykyä

Säätiön
tarkoitus

Lue lisää

Media-alan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus‐, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.


Päätöskokous

9.4.2024

Tutkimustuki ja apurahat

Hakuaika päättyy

14.5.2024

Tutkimustuki ja apurahat

Päätöskokous

5.6.2024

Tutkimustuki ja apurahat


Apurahat

Jaamme tutkimus- ja kehitystukea, apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille.


14.5.2024

Media-alan tulevaisuusselvityksen loppuwebinaari 6. kesäkuuta

Webinaarissa kerrotaan hankkeen taustoista, toteutuksesta, keskeisistä lopputuloksista ja ennen kaikkea siitä, miten media-alan ammattilaiset ja yritykset voivat hankkeen tuloksia hyödyntää.

25.4.2024

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 9.4.2024

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 9.4.2024 pitämässään kokouksessa apurahaa ja tutkimustukea yhdelletoista hankkeelle. Yhteensä rahoitusta jaettiin yli 290 000 euroa.

23.4.2024

Media-alan mahdolliset tulevaisuudet vuonna 2035

Media-alan tulevaisuusselvitys kuvaa mediaskenaarioiden avulla, miltä median ja mediayritysten mahdolliset tulevaisuudet voivat näyttää vuonna 2035. Selvitys tarjoaa media-alan ammattilaisille ja yrityksille haastavia tulevaisuuden näkökulmia strategiseen ajatteluun, uusien kasvualueiden tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen.