Media-alan tutkimussäätiö

Edistämme painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median kilpailukykyä

Säätiön
tarkoitus

Lue lisää

Media-alan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus‐, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.


Päätöskokous

26.8.2020

Tutkimustuki ja apurahat

Hakuaika päättyy

21.10.2020

Tutkimustuki ja apurahat

Päätöskokous

11.11.2020

Tutkimustuki ja apurahat


Apurahat

Jaamme tutkimus- ja kehitystukea, apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille.


29.9.2020

Uutta kasvua -verkkoseminaari 4.11.2020

Medialiiton Uutta kasvua -verkkoseminaari pidetään 4.11.2020 klo 8.30–11. Seminaarissa tutkimussäätiön hankerahoitusta saaneet tahot esittelevät hankkeidensa sisältöä ja tuloksia. Hankkeiden aiheet vaihtelevat nuorista ja tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiseen kehitykseen ja uusiin sisältöihin.

13.9.2020

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 26.8.2020

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 26.8.2020 pitämässään kokouksessa yhden apurahan.

11.9.2020

Stipendikilpailun voittajat valittu

Media-alan tutkimussäätiö järjesti keväällä–kesällä stipendikilpailun, jossa haettiin media-alaan liittyviä korkeakoulujen ja ammattikoulujen opinnäytetöitä sekä vastaavia muita töitä. Voittajat on nyt valittu.