Media-alan tutkimussäätiö

Edistämme painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median kilpailukykyä

Säätiön
tarkoitus

Lue lisää

Media-alan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus‐, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.


Päätöskokous

14.9.2021

Tutkimustuki ja apurahat

Hakuaika päättyy

2.11.2021

Tutkimustuki ja apurahat

Päätöskokous

23.11.2021

Tutkimustuki ja apurahat


Apurahat

Jaamme tutkimus- ja kehitystukea, apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille.


21.10.2021

Vastuullinen ja kannattava media-ala

Nordic Institute of Business & Societyn tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vastuullisuuden tilaa erityisesti media-alalla ja selvittää, kuinka Suomen media-ala voi luoda vastuullisuudesta nykyistä selkeämmän kilpailuedun.

23.9.2021

Media-alan tutkimussäätiön myöntämät apurahat 14.9.2021

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 14.9.2021 pitämässään kokouksessa kahdeksan apurahaa ja tutkimustukea. Yhteensä tukia jaettiin yli 190 000 euroa.

20.9.2021

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta -hankkeen tavoitteena oli selvittää media-alan ja graafisen teollisuuden ympäristövaikutuksia.