Media-alan tutkimussäätiön tutkimustuki ja apurahat

Media-alan tutkimussäätiö myöntää tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille sekä jakaa henkilökohtaisia apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville henkilöille. Säätiö rahoittaa myös yliopistojen professuureja.

Millaisia hankkeita tuetaan?

Media-alan tutkimussäätiö rahoittaa hankkeita, jotka:

  • kuuluvat säätiön tarkoitukseen
  • tukevat toimialan rakenteen uudistamista
  • pyrkivät aidosti uuden kehittämiseen
  • lähtevät nopeasti käyntiin
  • joiden tuottama tieto ja osaaminen on siirrettävissä käytäntöön

Tutkimustukea ja apurahoja voi hakea ilman määräaikaa lukuunottamatta jatko-opintoapurahoja, joita myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Rahoituspäätöksiä tehdään noin kuusi kertaa vuodessa.

Hakuajat tutkimustuille ja apurahoille

Vuoden ensimmäinen päätöskokous pidetään 2.2.2023. Kokouksessa käsitellään hakemukset, jotka on jätetty apurahajärjestelmään maanantaihin 2.1. klo 12.00 mennessä.

Seuraava haku päättyy perjantaina 17.3.2023 kello 16.00. Päätökset tehdään 27.4.2023 pidettävässä kokouksessa, jossa käsitellään myös hakemukset jatko-opintorahoista.

Painopistealueet

Asiakas- ja käyttäjäymmärrys palveluissa ja liiketoimintamalleissa

Muuttuva median käyttö ja käyttökokemus, Big Data julkaisutoiminnassa (esim. suosittelu, kohdentaminen) sekä kenttäkokeet, median käytön mittaaminen ja analysointi, mainostajien tarpeiden ymmärrys ja mainonnan uudet muodot, uudet mediakonseptit ja ansaintamallit, monetisaatio ja maksumuurit, (automaattisesti) koostetut ja keräillyt sisällöt; datavetoiset sisältöpalvelut, kuluttajan ostopolku, kosketuspisteet brändeihin ja ”customer journey”.

Uudet sisällöt sekä median ja oppimisen uudet muodot

Käyttäjän tekemät sisällöt eri muodoissaan (esim. bloggaaminen), datajournalismin tuottaminen ja kuluttaminen, sisältöjen ja ohjelmoinnin yhdistelmät, uusien sisältöjen tuottamiseen tarvittavan osaamisen tarpeet, medialukutaito ja oppiminen, digitalisaatio ja oppiminen

Mahdollistavat teknologiat ja -toiminnallisuudet

Viestintäteknologioiden funktionaalisuus ja käytettävyys eri muodoissaan, sisältöjen tuottamisen, käsittelyn ja esittämisen teknologiat sisältäen robottijournalismin ja puettavat teknologiat, funktionaalinen painaminen, Internet of Things -liitännäiset viestintäteknologiat, immersiivisyys ja 3D viestinnässä ja viestintäteknologioissa.

Muut säätiön tarkoitukseen kuuluvat aihealueet

Edellä lueteltuja painopistealueita leikkaavat hankkeet esimerkiksi toimialastrategiat tai muut säätiön tarkoitukseen liittyvät hankkeet ovat myös tervetulleita.