Tutkimustukea alan tutkimus- ja kehityshankkeille

Media-alan tutkimussäätiö tarjoaa tutkimustukea media-alaan liittyvään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Painopiste on tulevaisuuteen orientoituvissa, uutta luovissa hankkeissa.

Tutkimustuki VR lasit

Rahoituspäätökset vuodeksi kerrallaan

Säätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin tutkimushankkeisiin ja kansallisiin tutkimusohjelmiin. Säätiö tekee rahoituspäätökset useampivuotisissakin hankkeissa aina vuodeksi kerrallaan.

Tuki kohdistuu pääasiassa:

  • säätiön aloitteesta tehtäviin tutkimushankkeisiin
  • media-alalla hyödynnettäviin soveltaviin hankkeisiin.

 

Soveltavissa hankkeissa säätiön panos toimii usein stimuloivana osarahoituksena. Hankkeet voivat olla joko tutkimuslaitos- tai yritysvetoisia.

Hankkeille myönnettävät avustukset kattavat

  • palkkakuluja
  • tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja laitteiden kustannuksia
  • hankkeisiin liittyviä matkakustannuksia.

 

Tutkimusavustuksia voi hakea ilman määräaikaa.

Millaisia hankkeita tuetaan?

Media-alan tutkimussäätiö rahoittaa hankkeita, jotka:

  • tukevat toimialan rakenteen uudistamista
  • pyrkivät aidosti uuden kehittämiseen
  • lähtevät nopeasti käyntiin
  • joiden tuottama tieto ja osaaminen on siirrettävissä käytäntöön.

 

Media-alan tutkimussäätiön apurahaohje (pdf)

Apurahajärjestelmään