Henkilötietojen käsittely Media-alan tutkimussäätiön toiminnassa

Media-alan tutkimussäätiö sr noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tällä sivulla kuvataan säännöt ja periaatteet, joilla henkilötietoja säätiön toiminnassa käsitellään. Sivu on päivitetty 12.4.2019.

Käsiteltävän henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus

Säätiö käsittelee apurahahakijoiden yhteystietoja hakemusten käsittelyvaiheessa sekä myönnettyjen rahoitusten kohdalla maksatusten aikana. Säätiö järjestää tapahtumia ja kilpailuja, joiden markkinoimiseksi se käsittelee säätiön kohderyhmiin kuuluvien yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksessa. Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu lähtökohtaisesti säätiön oikeutettuun etuun rekisterinpitäjänä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Säätiö huolehtii, että kaikki henkilötietoja sen lukuun käsittelevät palveluntarjoajat noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tapaa henkilötietojen käsittelijöinä. Säätiö ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja muille rekisterinpitäjille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet halutessaan mm. tarkistaa ja tarvittaessa oikaista säätiön käsittelemät itseään koskevat tiedot. Oikeudet eivät koske journalistisessa tarkoituksessa tehtyä käsittelyä.

Käsittelyn periaatteet

Säätiö käsittelee henkilötietoa ainoastaan edellä mainittujen tarkoitusten edellyttämässä laajuudessa ja huolehtii riittävästä tietoturvan tasosta. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle eikä niiden perusteella tehdä automaattista profilointia.

Yhteyshenkilö

Media-alan tutkimussäätiön yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on Noora Alanne, noora.alanne@mediaalansaatio.fi, 050 442 1507.