Media-alan tutkimussäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehitys ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

Kirjahylly

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

  • rahoittaa ja edistää toimialalle suunnattua teknologista, liiketoiminnallista ja muuta toimialan menestymisen kannalta merkittävää tutkimustoimintaa
  • tukee alan johdon sekä muun henkilöstön koulutusta
  • jakaa apurahoja ja matka-avustuksia
  • avustaa säätiön toiminnan kannalta tärkeitä yliopistoja ja muita oppilaitoksia
  • myöntää tunnustuspalkintoja tutkimustoiminnassa tai alalla ansioituneille henkilöille
  • tukee alan tutkimustoiminnan tulosten julkisuuteen saattamista
  • julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta tai tukee sellaista julkaisutoimintaa
  • toteuttaa tarkoitustaan myös muilla edellisiin verrattavilla tavoilla.

Media-alan tutkimussäätiön alkutaival

Media-alan tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1960, jolloin se tunnettiin Graafisen tekniikan tutkimussäätiönä. Säätiön tehtäväksi tuli edistää graafisen alan teknistä tutkimusta ja rahoittaa Helsingin Teknilliseen korkeakouluun perustettavaa graafisen alan professuuria.

Vuonna 1996 säätiöön yhdistyi Emil Vainion rahasto ja Kirjapainotaidon Edistämissäätiö. Säätiön nimi muuttui Graafisen teollisuuden tutkimussäätiöksi ja sen toimiala laajentui teknologian lisäksi viestintään kokonaisuudessaan.

Vuonna 2010 säätiöön yhdistettiin Viestintäalan Taloudellinen Tutkimussäätiö ja säätiön nimi muutettiin Viestintäalan tutkimussäätiöksi. Samalla säätiön tarkoitusta laajennettiin koskemaan myös liiketoiminnan ja viestintään liittyvien tarpeiden tutkimusta.

Vuonna 2018 säätiön nimi muutettiin Media-alan tutkimussäätiöksi.

Media-alan tutkimussäätiö käyttää vastuullisesti (ESG) sijoittavaa varainhoitoa.

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017