Media-alan tutkimussäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehitys ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

Kirjahylly

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

  • rahoittaa ja edistää toimialalle suunnattua teknologista, liiketoiminnallista ja muuta toimialan menestymisen kannalta merkittävää tutkimustoimintaa
  • tukee alan johdon sekä muun henkilöstön koulutusta
  • jakaa apurahoja ja matka-avustuksia
  • avustaa säätiön toiminnan kannalta tärkeitä yliopistoja ja muita oppilaitoksia
  • myöntää tunnustuspalkintoja tutkimustoiminnassa tai alalla ansioituneille henkilöille
  • tukee alan tutkimustoiminnan tulosten julkisuuteen saattamista
  • julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta tai tukee sellaista julkaisutoimintaa
  • toteuttaa tarkoitustaan myös muilla edellisiin verrattavilla tavoilla.

Säätiön painopistealueet

Säätiön hallitus on määritellyt seuraavat painopistealueet:

Asiakas- ja käyttäjäymmärrys palveluissa ja liiketoimintamalleissa
• muuttuva median käyttö ja käyttökokemus
• Big Data julkaisutoiminnassa (esim. suosittelu, kohdentaminen) sekä kenttäkokeet
• median käytön mittaaminen ja analysointi
• mainostajien tarpeiden ymmärrys ja mainonnan uudet muodot
• uudet mediakonseptit ja ansaintamallit
• monetisaatio ja maksumuurit
• (automaattisesti) koostetut ja keräillyt sisällöt; datavetoiset sisältöpalvelut
• kuluttajan ostopolku, kosketuspisteet brändeihin ja ”customer journey”

Uudet sisällöt sekä median ja oppimisen uudet muodot
• käyttäjän tekemät sisällöt eri muodoissaan (esim. bloggaaminen)
• datajournalismin tuottaminen ja kuluttaminen
• sisältöjen ja ohjelmoinnin yhdistelmät
• uusien sisältöjen tuottamiseen tarvittavan osaamisen tarpeet
• faktantarkistus/valemedia (mukaan lukien esimerkiksi tekijänoikeusasiat)
• medialukutaito ja oppiminen
• digitalisaatio ja oppiminen

Mahdollistavat teknologiat ja toiminnallisuudet
• viestintäteknologioiden funktionaalisuus ja käytettävyys eri muodoissaan
• sisältöjen tuottamisen, käsittelyn ja esittämisen teknologiat sisältäen robottijournalismin ja puettavat teknologiat
• funktionaalinen painaminen
• Internet of Things -liitännäiset viestintäteknologiat
• AR/VR, 360 -sisällöt, immersiivisyys ja 3D viestinnässä ja viestintäteknologioissa
• tekoäly
• koneelliseen, automaattiseen analyysiin liittyvät teknologiat

Muu säätiön tarkoitukseen kuuluva aihealue
• Edellä lueteltuja kolmea ensimmäistä painopistealuetta leikkaavat aiheet, esimerkiksi tulevaisuusstrategiat.

Media-alan tutkimussäätiön alkutaival

Media-alan tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1960, jolloin se tunnettiin Graafisen tekniikan tutkimussäätiönä. Säätiön tehtäväksi tuli edistää graafisen alan teknistä tutkimusta ja rahoittaa Helsingin Teknilliseen korkeakouluun perustettavaa graafisen alan professuuria.

Vuonna 1996 säätiöön yhdistyi Emil Vainion rahasto ja Kirjapainotaidon Edistämissäätiö. Säätiön nimi muuttui Graafisen teollisuuden tutkimussäätiöksi ja sen toimiala laajentui teknologian lisäksi viestintään kokonaisuudessaan.

Vuonna 2010 säätiöön yhdistettiin Viestintäalan Taloudellinen Tutkimussäätiö ja säätiön nimi muutettiin Viestintäalan tutkimussäätiöksi. Samalla säätiön tarkoitusta laajennettiin koskemaan myös liiketoiminnan ja viestintään liittyvien tarpeiden tutkimusta.

Vuonna 2018 säätiön nimi muutettiin Media-alan tutkimussäätiöksi.

Media-alan tutkimussäätiö käyttää vastuullisesti (ESG) sijoittavaa varainhoitoa.

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2022

Toimintakertomus 2021

Toimintakertomus 2020

Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017