Media-alan koulutus

Media-alan tutkimussäätiö kartoittaa yhteistyössä Medialiiton kanssa media-alan tutkinto- ja täydennyskoulutustarjontaa. Tietoja kerätään ja täydennetään säännöllisesti.

Tutkintokoulutukset

Aalto-yliopisto

johtaminen
Kauppakorkeakoulu
yhteyshenkilönä opintotoimisto, Pia Lahti, pia.lahti@aalto.fi

digitaalinen viestintä, visuaalinen viestintä, uusmedia, elokuvataide
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

informaatioverkostot
Perustieteiden korkeakoulu

Arcada Yrkeshögskolan

kulttuuri ja media
Media Management (YAMK), koulutusohjelma on englanninkielinen

Careeria

audiovisuaalinen viestintä, painoviestintä, julkaisutuotanto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Gradia

audiovisuaalinen viestintä, painotuotanto, julkaisutuotanto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Haaga-Helia

journalistinen työ, mediamaisema, uudistuva journalismi
Journalistiikka
yhteyshenkilönä Anne Leppäjärvi​, anne.leppajarvi@haaga-helia.fi

Helsingin yliopisto

viestintä
Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma

Hive Helsinki

koodaaminen

https://www.hive.fi/en/

Hyria

audiovisuaalinen viestintä
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Jyväskylän yliopisto

journalismi, viestintä, viestinnän johtaminen, tietojärjestelmät
Journalistiikka
Viestintä
Viestinnän johtaminen
Tietojärjestelmätiede

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

data-analytiikka, pelisuunnittelu
Data-analytiikan koulutus
Pelisuunnittelun koulutus

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

audiovisuaalinen viestintä
Media-alan koulutus

Laajasalon opisto

Mediakoulutus
Audiotuotanto
Journalistinen kirjoittaminen
Radiotoimittaja
TV-työ (Crossmediatuotanto)
Urheilutoimittaja

LAB-ammattikorkeakoulu

johtaminen, palvelumuotoilu, digitaalisuus
Pakkausmuotoilu (eng)
Pakkausmuotoilu
Palvelumuotoilu
Muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen
Digitaaliset ratkaisut
Uudistava johtaminen
Medianomi (mediasisällön suunnittelu)
Medianomi (graafinen suunnittelu)

Lapin yliopisto

audiovisuaalinen mediakulttuuri
Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

Laurea

tietojenkäsittely
Tietojenkäsittelyn tradenomi

Metropolia

digitaalisuus, visuaalinen viestintä
Viestinnän tutkinto-ohjelma
Digitaaliset mediapalvelut
Kulttuurituotanto

Omnia

media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Mediapalvelujen toteuttaja

Oulun ammattikorkeakoulu

Medianomi (AMK)
Medianomin tutkinto

Oulun yliopisto

viestintä, vuorovaikutus, sisällön tuotanto
Informaatiotutkimus

Paasikivi-Opisto

julkaisutuotanto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Sataedu

audiovisuaalinen viestintä (animaatio ja pelit, elokuva ja tv), graafinen suunnittelu, valokuvaus
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

audiovisuaalinen viestintä, valokuvaus
Media-alan ammattitutkinto

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

kulttuurituottaminen
Kulttuurituottaja

Stadin ammattiopisto

painoviestintä, mediapalvelut
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Taitotalo

media-alan ammattitutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Verkkokauppamestari
Verkkoliiketoiminnan mestari

audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, mediapalveluiden toteuttaja, peligraafikko
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

ohjelmistokehittäjä, peliohjelmoija
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tampereen ammattikorkeakoulu

luova sisällöntuotanto, tuotanto
Media-alan tutkinto-ohjelma
Mediatuottamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopisto

visuaalinen journalismi, kuvajournalismi, ajankohtaisjournalismi, mediatutkimus

Journalistiikan opintosuunta
Informaatiotutkimus
Mediatutkimus
Tietojenkäsittelytieteiden koulutus
Visuaalisen journalismin maisteriohjelma
Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET

Turun ammattikorkeakoulu

monimediajournalismi, mediatuotanto
Monimediajournalismi
Mediatuotanto
Media- ja kulttuuriyrittäjyys

Turun yliopisto

Mediatutkimus

Vaasan yliopisto

Tekninen viestintä
Viestinnän monialainen maisteriohjelma

Voionmaan koulutuskeskus

Journalistikoulutus

Xamk

Data-analytiikka

 

Täydennyskoulutus

Aalto-yliopisto

digitalisoituminen, johtaminen
Aalto EE
Aalto PRO

Palvelumuotoilu
Aalto PRO -ohjelma

Artificial intelligence
Diploma in artificial intelligence

Haaga-Helia

urheilujournalismi
Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Avoin AMK

Helsingin yliopisto, HY+

digitaalinen viestintä ja sosiaalinen media, sisällöntuotanto, strateginen viestintä ja viestinnän suunnittelu, vuorovaikutus- ja viestintätaidot
Viestintä ja vuorovaikutus

Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto

mediayhteiskunta, digitaalinen media, taloustiede, ohjelmointi

Avoimen yliopiston kursseja voi hyödyntää täydennyskoulutuksena
yhteyshenkilönä Heidi Teikari, heidi.teikari@helsinki.fi
Viestintä
Muut yritystoiminnan taloushallintoon tms. soveltuvat koulutukset
Tietojenkäsittelytieteen kaikille avoimet MOOC-kurssit sekä muut avoimet kurssit

Kauhajoen opisto

graafinen suunnittelu, mediataide, sometoimittaja, radiotoimittajat
Taide ja kulttuuri

Metropolia

digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa
Media-alan erikoistumiskoulutus

MIF

asiantuntijuus
Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma

Oulun ammattikorkeakoulu

johtaminen

Yksittäisiä media-alan opintojaksoja voidaan tarjota yrityksille tutkinto-ohjelmakoulutuksen ohella tai erikseen räätälöitynä koulutuksena

Paasikivi-Opisto

journalismi, digitaalinen viestintä
Digitaalisen sisällöntuotannon opintolinja
Journalismin opintolinja
Visual design -opintolinja

Rastor-instituutti

viestintä, sisällöntuotanto, markkinointi, webanalytiikka
Viestijän tutkinto
Sisällöntuottajan koulutusohjelma
Copywriterin koulutusohjelma
Markkinointiviestintä – liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Digi- ja somemarkkinointi – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
Webanalytiikka ja hakukoneoptimointi

Tampereen korkeakoulut

johtaminen, liiketoiminnan digitalisoituminen, johtamisviestintä, journalismi
Täydennyskoulutus

Turun ammattikorkeakoulu

mobiilikuvaus, johtaminen
yhteyshenkilönä koulutukseen Elise Vanhanen, elise.vanhanen@turkuamk.fi
Koulutustarjonta asiakkaille