13.12.2021

Säätiön johtajalle vanhempainvapaan sijainen

Etsimme sijaista Media-alan tutkimussäätiön johtajan vanhempainvapaan ajaksi. Sijaisuuden arvioitu kesto on noin vuosi, alkaen helmikuussa 2022. Työssä on joustavat etätyömahdollisuudet.

Media-alan tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

Säätiön vs. johtajan tehtävänä on

 • johtaa ja kehittää säätiön toimintaa hallituksen hyväksymien strategioiden ja muiden linjausten ja ohjeiden mukaan
 • toimia hallituksen ja työvaliokunnan sihteerinä
 • toimia säätiön/media-alan edustajana erikseen sovituissa toimielimissä
 • toimeenpanna hallituksen ja työvaliokunnan päätökset
 • huolehtia säätiön käytännön toiminnasta
 • vastata talousarvion, toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen laatimisesta
 • vastata säätiön omien hankkeiden toteuttamisesta
 • esitellä tutkimustuki- ja apurahahakemukset
 • valvoa apurahojen ja tutkimustukien käyttöä ja tilityksiä
 • hyväksyä tulosraportit ja vastata niiden julkisuuteen saattamisesta
 • vastata säätiön tiedotuksesta ja viestinnästä.

Edellytämme säätiön vs. johtajalta

 • Korkeakoulututkintoa
 • Kiinnostusta media-alan tutkimukseen sekä niiden käytännön sovelluksiin
 • Hyvää ymmärrystä media-alan liiketoiminnasta sekä yliopisto- ja tutkimusmaailmasta
 • Taloushallinnon vahvaa osaamista ja hyvää organisointikykyä
 • Kykyä ymmärtää apurahasäätiön taloudellisia lainalaisuuksia

Lisäksi arvostamme

 • Kokemusta tutkimuksen teosta
 • Hyviä kontakteja säätiön toiminnan kannalta tärkeisiin sidosryhmiin: media-alan yrityksiin, yliopistomaailmaan ja säätiöihin
 • Kykyä strategiseen ajatteluun
 • Kykyä edistää media-alan ja yliopistomaailman yhteistyötä ja yhteistyöhankkeita
 • Aloitekykyä ja itsenäisyyttä
 • Viestinnällisiä kykyjä (säätiön vt. johtajaa tukee säätiön viestinnän suunnittelija)

Tarjoamme

Poikkeuksellisen näköalapaikan media-alaan, monipuolisen työn Helsingin Etelärannassa, asiantuntevan työyhteisön sekä hyvät henkilöstöedut.

Media-alan tutkimussäätiö on aktiivinen toimija, joka tekee yhteistyötä media-alan ja media-alan järjestöjen kanssa sekä suomalaisten yliopistojen ja oppilaitosten kanssa. Säätiön varallisuus on noin 50 miljoonaa euroa. Säätiö jakaa vuosittain noin 1,5 miljoonan euron arvosta tutkimustukea ja apurahoja.

Lähetä kirjallinen hakemus ja CV:si sähköpostitse osoitteeseen noora.alanne@mediaalansaatio.fi 9. tammikuuta 2022 mennessä. Toivomme, että esität hakemuksessa palkkatoiveen ja kuvaat mahdollisuutesi osa- tai täysiaikaiseen työskentelyyn.

Taustatietoa säätiöstä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

 • rahoittaa ja edistää toimialalle suunnattua teknologista, liiketoiminnallista ja muuta toimialan menestymisen kannalta merkittävää tutkimustoimintaa
 • tukee alan johdon sekä muun henkilöstön koulutusta
 • jakaa apurahoja ja matka-avustuksia
 • avustaa säätiön toiminnan kannalta tärkeitä yliopistoja ja muita oppilaitoksia
 • myöntää tunnustuspalkintoja tutkimustoiminnassa tai alalla ansioituneille henkilöille
 • tukee alan tutkimustoiminnan tulosten julkisuuteen saattamista
 • julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta tai tukee sellaista julkaisutoimintaa
 • toteuttaa tarkoitustaan myös muilla edellisiin verrattavilla tavoilla.

Medialiiton hallitus nimittää säätiön hallituksen jäsenet kaksivuotiskausiksi. Kausi alkaa vuosikokouksesta. Säätiön hallitus johtaa säätiön hallintoa ja on vastuussa säätiön sijoitustoiminnan suunnitelmallisuudesta ja tuloksellisuudesta. Hallituksen tehtävä on laatia säätiön strategia ja seurata sen toteutumista. Hallitus valitsee säätiölle vt. johtajan.

Tutustu säätiöön tarkemmin täältä: https://www.mediaalantutkimussaatio.fi/saatiosta/

Lisätietoja

Säätiön johtaja Noora Alanne, noora.alanne@mediaalansaatio.fi, +358504421507

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Outi Karemaa, outi.karemaa@minervakustannus.fi, +358407093168