Tutkimusteema: Tekoälyn johtaminen mediatalossa

Tämä teemahaku jatkaa vuoden 2023 teemahakua generatiivisesta tekoälystä. Generatiivinen tekoäly on yhdistelmä koneoppimista ja syväoppimista, joka tuottaa tekstiä, videota, ääntä, koodia ja kuvia. Generatiivisen tekoälyn uskotaan vapauttavan aikaa luovaan ja tutkivaan työhön ja mahdollistavan paremman keskittymisen haastavimpiin, asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin.

Tällä kertaa fokus on tekoälyn johtamisessa. Tekoäly muuttaa organisaatioita kaikilla toimialoilla, mutta media-alalla se voi fundamentaalisesti vaikuttaa liiketoimintamalleihin lähtien siitä, miten sisältöä tuotetaan, jaellaan ja kulutetaan. Nämä muutokset johtavat väistämättä siihen, että myös median johtamisessa tarvitaan uusia toimintamalleja.

Tässä teemahaussa tulisi miettiä, mihin kaikkeen tekoäly tulee vaikuttamaan mediajohtamisessa sekä strategiassa ja mitä tällöin pitää ottaa huomioon. Generatiivisen tekoälyn vaikutusten arvioimisen lisäksi hankkeissa olisi hyvä ottaa huomioon tekoälyn käytön vastuullisuus ja eettisyys, moniäänisen median toteutuminen sekä luotettavuuden vaaliminen.

Teeman kannalta on kiinnostavaa myös syventyä tekoälyn tuomiin median kansainvälistymisen mahdollisuuksiin sekä toisaalta maahanmuuttoon ja kotimaisen median tulevaisuuden työkieliin. Media kansainvälistyy monesta syystä ja tekoäly osittain vauhdittaa sitä. Tekoäly pystyy jo uskottavasti kääntämään eri kielisiä sisältöjä suomeksi. Tekoälyä käyttää jo nuoret ja aikuiset, koulussa, töissä ja arjessa. Media-alalla on nähty viimeisen vuoden aikana lukuisia tekoälykokeiluja, joista useampaa hanketta myös Media-alan tutkimussäätiö on rahoittanut.

Teeman toivotaan kannustavan media-alaa tekemään enemmän kokeiluja ja miettimään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia ja mitä tekoäly tulee tarkoittamaan ihmistyön kannalta. Miten tekoäly tulee vaikuttamaan media-alan ammattilaisten työhön, sen muutokseen ja työn johtamiseen? Teemahankkeessa voi miettiä tekoälyavusteisen liiketoiminnan kehittämistä esimerkiksi kuvien, tekstin, äänen tai kerronnan kokeilujen kautta.

Aiehaku

Media-alan tutkimussäätiö hakee vuoden 2024 tutkimusteemassa hankeideoita, joissa tarkastellaan tekoälyn johtamista ja tekoälyn vaikutusta median johtamiseen tulevaisuudessa. Hankkeissa tulisi arvioida mediajohtamisen kautta esimerkiksi sitä, millaisia toimintoja ja tehtäviä tekoäly voi tehdä ihmisen puolesta ja missä se on hyvä tukemaan työtä.

Teemassa on hyvä huomioida myös tulevaisuuden osaamistarpeita. Voiko esimerkiksi toimittajat tulla jatkossa erilaisista koulutustaustoista, kuten kauppakorkeakoulusta, valtiotieteistä tai oikeustieteistä? Teemassa tulee miettiä, minkälaista sisäisten prosessien optimointia tekoäly edistää ja edellyttää. Miten optimointi näkyy esimerkiksi mainonnan puolella tai median myymisessä?

Hankkeilta toivotaan myös kriittistä ajattelua. Lähestymistapaa ja hankkeiden tuloksia esiteltäessä olisi hyvä tehdä riskianalyysiä ja arvioida mahdollisia eettisiä ongelmia ja/tai hankkeen mahdollisia haittoja ja ongelmakohtia.

Konkreettisimmillaan tulokset ovat tutkimusta tukevia proof-of-concept -tyyppisiä toteutuksia, jotka edesauttavat tulosten hyödyntämistä käytännössä. Tämä tarkoittaa, että yhteistyö yritysten kanssa on välttämätöntä, jotta ideoita päästään testaamaan käytännössä. Proof-of-conceptin osalta on olennaista tehdä kokeiluja kohdeyleisön kanssa – mielellään niin, että kokeilu kestää useamman kuukauden. Kokeilu voi olla vaikkapa A/B-testausta.

Tavoitteena on kerätä oppeja siitä, miten yritysten tulisi suunnata resurssejaan. Haussa on käytännönläheisiä hankkeita, joihin toivotaan osallistuvan useamman yrityksen.

Hankkeissa on oltava uutuusarvoa ja tutkimuksellisuutta, ja tulokset on voitava hankkeen päättyessä julkaista. Hankkeessa voi olla myös muuta ulkopuolista rahoitusta. Hankkeiden kesto on yksi vuosi. Tarkoituksena ei ole tukea puhdasta yhden yrityksen sisäistä tuotekehitystä.

Hankkeiden koko voi vaihdella aikataulun ja laajuuden mukaan. Säätiön tuki voi vaihdella 30 000 – 100 000 euron välillä (sis. ALV).

Hakuprosessi

Tutkimusteeman haku toteutetaan kaksivaiheisesti:

1) Aiehaku: hakijaa pyydetään esittämään hankkeen tiivis aiekuvaus sekä hankkeessa tavoiteltavat tulokset 3.9.2024 klo 12.00 mennessä.

2) Hankehaku: kiinnostavimpien aikeiden esittäjiltä pyydetään varsinaiset hankehakemukset projektisuunnitelmineen, jotka tulee jättää 7.11.2024 klo 12.00 mennessä.

Rahoituspäätökset tehdään 28.11., jonka jälkeen hankkeet voivat käynnistyä.

Tutkimus- ja kehitysaikeet jätetään säätiölle apurahajärjestelmässä.

Hakulomakkeen kenttään Tutkimushankkeen sisältöä kuvaava nimi pyydämme kirjoittamaan hankkeenne nimen eteen sanan Tutkimusteema.

 

Lisätietoja

Yhteyshenkilönä toimii säätiön johtaja Noora Alanne, noora.alanne@mediaalansaatio.fi, puh +358 50 44 21507.

 

Tutkimusteemat: