Nuoret ja media

Media-alan tutkimussäätiön 5.11.2019 myöntämät teemahankerahat Nuoret ja media -teemaan:

Tausta

Nuorten median käyttöä on tutkittu paljon ja tutkimuksesta riippuen heidät luokitellaan ja ryhmitellään usein eri tavoin. Esimerkiksi Reutersin Uutismedia verkossa -tutkimuksessa nuoret muodostavat 18–24-vuotiaiden ikäryhmän. Tämä ikäryhmä käyttää tutkimuksen mukaan useimpia sosiaalisen median palveluja vanhempia enemmän. Suomessa poikkeuksen tekevät kuitenkin Suomi 24, LinkedIn ja Google Plus, joissa ikäryhmien väliset erot ovat pieniä tai joita vanhemmat käyttävät jopa nuoria enemmän. Usein puhutaan myös, että nuoret olisivat jo hylänneet Facebookin. Tästä väittämästä huolimatta Facebook on 18–24-vuotiaiden kolmanneksi yleisimmin käyttämä sosiaalisen median palvelu (77 %). Suosituin on YouTube (84 %) ja toiseksi suosituin WhatsApp (83 %).

Youtuben suosion tiedostaen ei ole ihme, että nuoret katsovat iäkkäitä yleisemmin myös uutisvideoita sosiaalisen median alustoilta. YouTubea suosivat erityisesti nuoret miehet, ja he myös selvästi muita yleisemmin ylipäätään katsovat uutisvideoita verkossa. Nuoret kuuntelevat yleisemmin podcasteja. Sosiaalisen median vetovoimasta ja erityisesti vaikuttavuudesta kertoo myös tuore Ping Helsingin teettämä tutkimus, jonka mukaan vaikuttajien suositukset koetaan nuorten (15–24-vuotiaat) keskuudessa luotettavammiksi kuin perinteinen mainonta. Suurissa ikäluokissa taas vaikuttajiin suhtaudutaan epäluuloisemmin. Toisaalta nuoret yleisöt ovat kriittisempiä esimerkiksi kaupallisista sisällöistä ja edellyttävät, että kaupallisuus sopii kanavaan tai tietyn vaikuttajan arvoihin ja että kaupallisuus on viestitty selkeästi.

Nuorten yleisöjen tavoittaminen vaatii erilaisia työkaluja ja kanavia kuin vanhempien ikäluokkien tavoittaminen. Nuorten yleisöjen käyttämä aika median parissa ja maksuhalukkuus vaihtelee myös paljon mediasta ja kanavasta toiseen. Reutersin tutkimuksen vuoden 2018 tulosten mukaan maksamattomien suomalaisten keskuudessa nuoret ovat hieman valmiimpia maksamaan verkkouutisista kuin vanhemmat.

Vuoden 2019 teeman tavoitteena on ymmärtää paremmin erilaisia segmenttejä, joilla voidaan määritellä nuorten median kulutusta. Hankkeilta edellytetään pureutumista nuorten median käyttöön ja odotuksiin, sekä määritelmän luomista mediasta nuorison näkökulmasta.

Teemahankkeissa pyritään vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka nuoria voidaan sitouttaa mediakäyttöön?
  • Miten nuoret näkevät ja määrittelevät median?
  • Millainen on nuorten suhde mediaan?
  • Minkälaista yhteistyötä nuorten mediankäytön ja mediaan sitouttamisen tiimoilta toimialalla tehdään? Löytyisikö Pohjoismaista esimerkkejä?

Aiehaku

Media-alan tutkimussäätiö on hakemassa ideoita hankkeiksi, joiden tavoitteena on tutkia nuorten median käyttöä ja sitä myöten luoda uusia mahdollisuuksia sisällöntuotannossa ja medialiiketoiminnassa. Hankkeet voivat liittyä edellä mainittujen teknologioiden soveltamiseen joko yksin tai yhdessä millä tahansa mediasisältöjen osa-alueella. Tavoitteena ovat tutkimusta tukevat proof-of-concept -tyyppiset toteutukset, jotka edesauttavat tulosten hyödyntämistä käytännössä. Tämä tarkoittaa, että yhteistyö yritysten kanssa on välttämätöntä, jotta ideoita päästään testaamaan käytännössä. Proof of conceptin osalta on olennaista tehdä kokeiluja kohdeyleisön kanssa – mielellään niin, että kokeilu kestää useamman kuukauden. Kokeilu voi olla vaikkapa A/B-testausta. Erityisaiheen pitkän tähtäimen tavoitteena on valistunut kuluttaja ja kansalainen – kehitetään kuluttajien kykyä ymmärtää mitä medioita on – esimerkiksi uutismediat, kirjallisuus (ml. äänikirjat), journalistiset mediat.

Hankkeissa on oltava uutuusarvoa ja tutkimuksellisuutta ja tulokset on voitava hankkeen päättyessä julkaista. Hankkeessa voi olla myös muuta ulkopuolista rahoitusta. Hankkeiden kesto on yksi vuosi. Tarkoituksena ei ole tukea puhdasta yhden yrityksen sisäistä tuotekehitystä.

Hakulomakkeessa pyydämme kirjoittamaan hankkeenne nimen eteen sanan “Tutkimusteema” kentässä “Tutkimushankkeen sisältöä kuvaava nimi”. Hankkeiden koko voi vaihdella aikataulun ja laajuuden mukaan. Hankkeiden budjetin tulisi olla enintään 90 000 euroa (sis. ALV).

Hakuprosessi

Tutkimusteeman haku toteutetaan kaksivaiheisesti:

1) Aiehaku: hakijaa pyydetään esittämään hankkeen tiivis aiekuvaus sekä hankkeessa tavoiteltavat tulokset 5.8.2019 klo 12.00 mennessä.

2) Hankehaku: kiinnostavimpien aikeiden esittäjiltä pyydetään varsinaiset hankehakemukset projektisuunnitelmineen, jotka tulee jättää 21.10.2019 klo 12.00 mennessä.

3) Rahoituspäätökset tehdään joulukuussa, jonka jälkeen hankkeet voivat käynnistyä.

Tutkimus- ja kehitysaikeet esitetään säätiölle apurahajärjestelmässä: HTTPS://VTS.APURAHAT.NET/.

Hakulomakkeessa pyydämme kirjoittamaan hankkeenne nimen eteen sanan “Tutkimusteema” kentässä “Tutkimushankkeen sisältöä kuvaava nimi”.

Taustamateriaalina on hyvä tutustua myös Aikakausmedian tutkimukseen lasten ja nuorten mediapäivästä.

Tutkimusteemat: