Uudet mediapalvelut, median uudistuvat muodot ja ansaintamallit

Säätiön vuoden 2015 tutkimusteemaan Uudet mediapalvelut, median uudistuvat muodot ja ansaintamallit on hyväksytty kolme hanketta, jotka käynnistyivät vuoden 2016 alussa.

Hankkeet ovat kaikki tutkimusvetoisia. Hankkeet ovat:

Uutisia ranteessa? Älykellojen soveltuvuus journalismiin, Jyväskylän Yliopisto

Tämän tutkimushankkeen päätarkoituksena on etsiä vastausta kaksiosaiseen kysymykseen: soveltuvatko älykellot journalismin julkaisualustaksi ja voiko älykelloja hyödyntää journalistisessa työssä? Toimittajaopiskelijat ja toimittajat ovat parhaita arvioimaan älykellojen soveltuvuutta journalismin uudeksi julkaisuplatformiksi.

Robottijournalismi paikallisessa uutisoinnissa, Svenska social- och kommunalhögskolan

Hankkeen tavoitteet ovat kaksijakoiset. Ensimmäisenä on luoda tekstin tuottamiseen prototyyppejä, joita voidaan käyttää uutistuotannon automatisointiin. Toisena tavoitteena on selvittää, mitkä paikalliset uutislähteet tietyillä maantieteellisillä alueilla parhaiten hyödyttävät uutisointia. Hanke sisältää rakenteisen tiedon toimitukselliseen käyttöön tarkoitettujen ennakoivien ja automatisoitujen menetelmien ekosysteemin luomisen.

MAYO: Median Applikaatiot Yle & Omni, Åbo Akademi

MAYO -hankkeen tavoitteena on tukea onnistuneita kohtaamisia sisällön välittäjien ja suomalaisten uutisten kuluttajien välillä tarkastelemalla menestyksekästä, innovatiivista uutispalvelua ja nostaa esiin, miten räätälöidyillä ja personoiduilla uutisilla saadaan aikaan hyvä käyttäjäkokemus. Tutkimus toteutetaan neljässä vaiheessa: 1) muotoilustrategian suunnittelu, 2) käyttäjätutkimus, 3) testaus sekä 4) konseptin muotoilu.

Tutkimusteemat: