Erityisteema – sisältöjen maksullisuus ja globaali kehitys

 

Media-alan tutkimussäätiön 21.11.2018 myöntämät tutkimustuet teema- ja erityisteemahankkeille

Tausta

Levikkien laskun myötä tilausmaksuista saatavat tulot ovat huvenneet vuosia. Digin ja somen aikakautena kuluttaja-ansainnan jatkuvana haasteena on perinteisten printtituotteiden tilaajien korkea ikä ja maksuhalukkuuden lisäämisen vaikeus digitaalisissa kanavissa, alle 50-vuotiaissa yleisöissä. Lisäksi painotuotteiden merkitys on vähentynyt, vaikkakin hitaammin kuin vielä muutama vuosi sitten ennustettiin. Medialiiton toimialastrategiatyön tulevaisuusnäkymien mukaan, alan merkittävä käännekohta on yli 60-vuotiaiden poistuma asiakaskunnasta. Yleisön radikaalin muutoksen lisäksi lukutavat ja taidot muuttuvat. Lukemisen ja kirjallisen kompetenssin kuihtuminen ja visuaalisuuden nousun jatkuminen saattaa olla jopa ennustettua merkittävämpi kehityssuunta perinteisen median mahdollisuuksien kannalta.

Reutersin uutismedia verkossa 2018-raportin mukaan, verkossa uutisista maksavien suomalaisten käyttäjien osuus on vain 18 prosenttia, mikä toki on enemmän kuin aikaisempina vuosina, joina lukema pysyi lähestulkoon samana (noin 15 prosenttia). Toisaalta Reutersin viime aikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että verkkosisällöistä maksaminen on tapa, jonka voi oppia ja joka saattaa olla yleistymässä. Myös vuoden 2018 alun uutiset Helsingin Sanomien tilausmäärän kääntymisestä kasvuun ensimmäistä kertaa 25 vuoteen antavat toiveita samansuuntaisesta kehityksestä.

Teknologian kehittyessä ja tekoälyn hyötyjen selvitessä myös maksamiseen liittyvät sovellukset yleistyvät. Kuluttaja-ansaintaa kehitetään eniten digisisältöjen maksuilla, verkkokaupalla ja tapahtumilla. Yksi isoimmista kysymyksistä, mitä muun muassa Suomessa pyritään ratkaisemaan, on kuinka pitää kiinni vanhoista asiakkaista ja houkutella nuoret maksaviksi asiakkaiksi.

Tavoite

Tutkimusehdotuksesta pitää käydä ilmi, mihin selvitys tulee keskittymään ja mitä siinä aiotaan käsitellä. Toimeksiantajan on myös tärkeätä sitoutua perustelemaan millaisia käyttötapauksia Suomeen voisi soveltaa.

Tehtävään sisältyy maksullisuuteen liittyvien liiketoimintamallien innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden haravointi sekä skenaariotyö vaihtoehtoisista tulevaisuudenkuvista. Erityisesti olemme kiinnostuneita kansainvälisistä tapauksista, jotka ovat varteenotettavia Suomen mediamarkkinan kannalta tai siihen skaalattavissa. Vuonna 2017 valmistui Media-alan tutkimussäätiön tukema Uutismedian uudet liiketoimintamallit USA:ssa -tutkimus jonka tulokset on luettavissa täällä. Siitä voi saada ajatuksia hankkeen suunnitteluun.

Toteutus

Pyydämme ehdotusta tutkimuksen toteuttamistavasta, osapuolista, näiden roolista ja kyvykkyyksistä hankkeen kannalta, tarvittavista resursseista, aikataulusta sekä kustannusarvion. Hakijalla tulee olla referenssejä vastaavista hankkeista ja tiimin vetäjän pitäisi olla joko tohtori tai hänellä pitäisi olla alan kokemusta.

Hankkeesta pitäisi synty kuvaus siitä, millaisia maksumalleja on olemassa ja tehdä suosituksia siihen, miten erilaiset maksumallit olisivat sovellettavissa Suomeen. Sovellettavuuden suhteen ei riitä, että tarkastellaan mahdollisuuksia ja esteitä sovellettavuudelle. Tarvitaan konkreettisia suosituksia ja analyysiä siitä, miten soveltuvuutta voisi kehittää Suomessa. Lopputulemana olisi hyvä tarjota analyyttistä näkemystä, argumentteja ja perusteluja. Budjetti ei saa ylittää 80 000 euroa (sisältäen alvin). Tutkimusehdotukseen pyydämme nimeämään työn käytännön toteuttamisesta vastaavat henkilöt ja liittämään mukaan heidän CV:nsä. Raportointi on hyvä tehdä visuaalisesti kiinnostavalla tavalla ja havainnollisesti. Sitä tullaan esittelemään erilaisissa tilaisuuksissa, mihin kannattaa varautua. Tulemme nimeämään hankkeelle ohjausryhmän, jonka kokoonpano varmistuu myöhemmin.

Aikataulu

Pyydämme ehdotuksianne 9.11.2018 mennessä säätiön apurahajärjestelmän kautta osoitteessa https://vts.apurahat.net. Otsikoon on hyvä lisätä ”Erityisteema”. Hanke pyritään käynnistämään vielä tämän vuoden puolella ja valmista pitäisi olla puolen vuoden aikajänteellä, kuitenkin viimeistään elokuussa 2019.

Mahdolliset kysymykset

Yhteyshenkilönä toimii säätiön johtaja Noora Alanne, noora.alanne@mediaalansaatio.fi, Eteläranta 10, 00130 Helsinki, puh +358 50 44 21507.

Erityisteemat: