Erityisteema – media-alan osaamistarpeiden kehitys

Vuoden 2019 erityisteemana rahoitettiin yhtä hanketta:

Mediaosaaja 2030: Media-alan osaamistarpeiden kehityshanke

Nordic Institute of Business & Society NIBS Osk

Hankkeen päätavoitteena on selvittää media-alan yritysten keskeisimmät osaajatarpeet tulevaisuudessa sekä kartoittaa media-alan koulutuksen kokonaistilannetta Suomessa tukemaan tätä selvitystyötä. Hankkeen loppuraportti tulee tulosten ja suositusten osalta painottumaan media-alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Näiden pohjalta luodaan tulevaisuusskenaarioita, joiden perusteella erilaisten tulevaisuuden osaamistarpeiden hahmottaminen on selkeämpää.

Tausta

Viimeisen vuosikymmenen aikana on puhuttu enenevissä määrin osaamistarpeiden ennakoinnin merkityksestä. Kansallisen median kasvu ja uudistuminen edellyttää tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia, niin työelämässä kuin koulutustarjonnassa. Vuoden 2019 erityisaiheessa tulee keskittyä media-alaan ja sen osaamistarpeiden kehitykseen. Media-ala sisältää sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjakustannuksen, oppimateriaalit, television, radion, graafisen teollisuuden, digitaaliset sisältöpalvelut ja markkinapaikat sekä viestintä- ja markkinointipalvelut.

Osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi on tunnistettu monessa yhteydessä kriittiseksi ja tästä syystä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöllä sekä Opetushallituksella on yhteinen osaamisen ennakointifoorumi. Ennakointifoorumi pyrkii tuottamaan tietoa ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen tarpeista, jotka pohjautuvat pitkän aikavälin työllisyysennusteisiin.

Media-alan digitalisoituessa ja ollessa jatkuvassa murrostilassa monet yritykset ovat ottaneet strategiansa ytimeen henkilöstön osaamisen ja kehittämisen. Osaamisen strateginen merkitys näkyy yritysten panostuksesta sisäisiin koulutuksiin ja oppimispolkujen määrittelyyn. Media-ala panostaa myös jatkuvasti mielikuviin alasta tulevaisuuden työpaikkana. Tällä hetkellä on kuitenkin useammalla toimialalla osaajapulaa erityisesti digiosaajista.

Erityisteemat: