20.5.2016

Ville Seuri: Tuhannella mutkalla. Esimiestyön rooli HSTV:n Uutisraportti-ohjelman synnyssä. Pro gradu -työ Tampereen yliopistolle

Myönnettiin 13.4.2016 Ville Seurille 3 000 euron apuraha opinnäytetyölle ”Tuhannella mutkalla. Esimiestyön rooli HSTV:n Uutisraportti-ohjelman synnyssä. Pro gradu -työ Tampereen yliopistolle”.

Tiivistelmä

Seurin pro gradu -työ kertoo Helsingin Sanomien nettitelevision, HSTV:n, Uutisraportti-ohjelman synnystä.

Uutisraportti, suosittu poliittinen satiiri, oli syntyessään syksyllä 2014 Helsingin Sanomien toimitukselle uusi aluevaltaus: mediainnovaatio, jossa kokeneiden politiikan ja talouden toimittajien asiantuntemusta pystyttiin käyttämään uudella tavalla.

Tutkimuksessa kuvataan haastatteluihin ja kirjalliseen materiaalin nojaten kuinka Uutisraportti muuttui yksittäisen toimittajan, Tuomas Peltomäen, ideasta valmiiksi tuotteeksi. Näkökulma on erityisesti projektiin osallistuneiden esimiesten työssä: Millaisia ristiriitoja projekti heidän työssään synnytti ja miten he ne
ratkaisivat? Vastausten avulla pyritään selvittämään, millaisia esteitä uuden kehittäminen kohtaa vanhassa sanomalehtiorganisaatiossa ja miten ne voidaan ratkaista.

Tutkimuksessa nojataan ambideksterisen organisaation käsitteeseen: se tarkoittaa organisaatiota, joka pystyy samanaikaisesti ylläpitämään vakiintunutta toimintaansa ja kehittämään uutta. Ambideksterisyys on erityisen tärkeää organisaatioille, joiden toimintaympäristö on rajun muutoksen kourissa, kuten esimerkiksi mediayrityksille.

Yhteyshenkilö

  • Ville Seuri
  • ville.seuri@iki.fi