4.7.2017

Ville Seuri: Start up -yrittäjyyttä toimituksen kyljessä. Innovaation ja luovuuden johtaminen Helsingin Sanomissa

Uuden kehittämisessä onnistuminen vaatii toimitusorganisaatioilta ja erityisesti niiden johtajilta kykyä sovittaa yhteen päivittäistekemisen ja pidemmälle tähtäävän kehitystyön ristiriitaiset tarpeet.

Yksikään uutistoimitus tuskin voi kieltää uusien mediatuotteiden kehittelyn ja innovaatioiden merkitystä. Siitä huolimatta uuden kehittäminen jää usein toimituksissa päivittäisen tekemisen jalkoihin. Armottomat deadlinet, joilta verkkotekeminen ei missään nimessä ole toimituksia pelastanut, polkevat usein jalkoihinsa innovaatioiden idut.

Uuden kehittämisessä onnistuminen vaatii toimitusorganisaatioilta ja erityisesti niiden johtajilta kykyä sovittaa yhteen päivittäistekemisen ja pidemmälle tähtäävän kehitystyön ristiriitaiset tarpeet.

Tässä opinnäytetyössä tutkin, kuinka Helsingin Sanomien verkko-tv-palvelussa lokakuusta 2014 lähtien ilmestynyt ajankohtaissatiiri Uutisraportti syntyi. Painopiste oli sen selvittämisessä, kuinka HS:n toimituksen johtamisrakenteet ja -käytänteet toisaalta edistivät, toisaalta estivät ohjelman syntyä. Tutkimus perustuu ohjelman syntyprosessiin osallisten esimiesten ja toimittajien teemahaastatteluihin sekä teksti- ja videomateriaaliin.

Tutkimus osoittaa, että ohjelman synty asetti toimituksen päivittäisen työn ja uuden ohjelman tekemisen vastakkain. Organisaatio joutui venymään, mutta erityisesti joutuivat venymään tekijät. Vaikka esimiehet tekivät paljon kohdentaakseen resursseja uuden tuotteen kehittelyyn, osoittaa tutkimus, että parempi ymmärrys innovaatioiden kehittämisestä olisi voinut tehdä prosessista vähemmän kivuliaan. Tutkimuksen on auttaa toimitusten esimiehiä työssään ja tarjoaa hyödyllistä tietoa toimittajille, jotka kamppailevat toteuttaakseen omat ideansa.