8.12.2023

Vertti Luostariselle 1 000 euroa opintoapurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Vertti Luostariselle 1000 euroa opintoapurahaa opinnäytetyöhön ”Neurodiverse Narratives with Conversational AI Systems”.

Pro Gradu -työssä tutkitaan neuromonimuotoisen keskustelevan tekoälyn potentiaalia neurovähemmistöjen representaation parantamisessa sisällöntuotannossa. Yleisradion rahoittamassa Tuumailubotti -projektissa Luostarinen kehitti keskustelubotin, johon kerättiin dataa neurovähemmistöjen edustajilta. Nyt hän tahtoo selvittää, vastaako kehitetty botti neurovähemmistön tarpeisiin, ja esiintyykö botin käyttämässä kielessä neuromonimuotoista retoriikkaa. Tätä tutkitaan tekemällä käyttäjätutkimus, johon osallistuu sekä neurotyypillisiä että neurovähemmistöjen jäseniksi identifioituvia testaajia. Testaajien reaktioista kerätään tietoa ja lisäksi keskustelunäytteitä analyysia varten.

Lisäksi työssä selvitetään käytännön kokeilujen avulla, toisintaako botti neuromonimuotoisuutta stigmatisoivia narratiiveja, vai onko sillä potentiaalia toimia sisällöllistä neuromonimuotoisuutta rikastavana työkaluna. Lisäksi pohditaan botin mahdollisia journalistisia sovellutuskohteita; mediakentällä on käytetty jo pitkään sisältöjä personoivaa teknologiaa, mutta harva personointiväline ulottuu vielä retoriikan tasolle. Interaktiivisen botin avulla on mahdollista parantaa sisältöjen saavutettavuutta, mutta samalla sisällön faktuaalisuudesta huolehtimisesta tulee vaikeampaa.

Teknisestä näkökulmasta Tuumailubotti toimii myös pilottihankkeena sille, millaisia mahdollisuuksia parameter-efficient fine-tuning (PEFT), voi tuoda mukanaan media-alalle. PEFT-tekniikoiden avulla verrattain pienelläkin määrällä dataa voi tuottaa kielimalleja hyvinkin spesifeihin käyttötarkoituksiin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tarkemmin tietylle vähemmistölle tai kieliryhmälle räätälöityjen sisältöjen tuottamisen.

Gradun lisäksi julkaistaan myös botin koulutukseen käytetty datasetti, jotta sitä voitaisiin hyödyntää toisten sovellutusten kehittämiseen ja representaation parantamiseen suomenkielisissä tekoälyhankkeissa.