25.2.2020

Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Veera Kangaspunnalle 24 000 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Verkkouutisten kommentoijien motiivit. Kartoitus verkkouutisia kommentoivien käyttäjien toiminnan tavoitteista, motiiveista ja toiminnalle annetuista merkityksistä”.

Verkkouutisten kommentoijien motiiveja kartoittavassa tutkimuksessa pyritään selvittämään laajan kyselytutkimuksen tuloksia analysoimalla käyttäjien toiminnan tavoitteita, motiiveja ja toiminnalle annettuja merkityksiä.

Olemassa olevan kyselytutkimusaineiston perusteella tarkastellaan esimerkiksi sitä, missä määrin kommentointi edustaa käyttäjille yhteiskunnallista osallistumista ja missä määrin kyse on itsensä viihdyttämisestä. Lisäksi aineiston avulla pyritään löytämään vastauksia siihen, mikä on median, uutisten, journalistien ja teknisten käytäntöjen merkitys kommentoinnille ja kommentoijille.

Tutkimuksen tavoitteena luoda aivan uudenlaista ymmärrystä siitä, miten kommentoijat itse tarkastelevat toimintaansa suhteessa muihin toimijoihin.