Valmistuvat hankkeet

20.9.2021

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Muut

Media-alan ympäristövaikutukset ja toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta -hankkeen tavoitteena oli selvittää media-alan ja graafisen teollisuuden ympäristövaikutuksia.

2.9.2021

Odotettavissa: erinomainen syyssato printtimediaan

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat

Media-alan tutkimussäätiön ja Åkerlundin mediasäätiön rahoittama Painovoimaa-hanke on edistynyt viime lukukausien koronahaasteesta huolimatta. Tavoitteena on ollut toisaalta herättää nuorten kiinnostusta printtimediaa kohtaan, toisaalta mahdollistaa erikoistuminen graafiseen tekniikkaan ja painomenetelmiin korkeakoulutasolla.

20.8.2021

Yksityisyyden turvaamista ja tietoturvan parantamista – tulevaisuuden media-arki nuorille

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Tutkimukset

Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä tehty Media-arki nuorten kuvittelemana -hanke tarkasteli nuorten käsityksiä mediasta. Hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu.

28.7.2021

Portinvartijuus muuttuvassa mediamaisemassa

Ajankohtaista Jatko-opinnäytteet Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Uudet sisällöt

Mediamaiseman murroksen myötä uutismedian asema yksinomaisena portinvartijana on rapistunut; media ei voi yksin päättää, minkälaiset sisällöt ja näkökulmat kiertävät ja saavat näkyvyyttä verkossa kolmansien osapuolien sivustoilla. Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Margareta Salonen tarkastelee väitöstutkimuksessaan eri toimijoiden keskinäisiä suhteita ja vallan jakautumisen näkökulmia portinvartija-teorian valossa.

20.7.2021

Koronavuoden vaikutus Kiinan median tutkimukseen

Jatko-opinnäytteet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Muut

Väitöskirjansa artikkelikokoelmassa tohtoriopiskelija Hanna Tuulonen tutkii Kiinan median automatisointia ja sen vaikutuksia sekä Kiinassa että Euroopassa.

12.7.2021

Miten tekstistä tehdään kuvia? Opas tekstipohjaiseen kuvangenerointiin asiasisällöissä

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat

Vertti Luostarinen on luonut oppaan, jossa perehdytään siihen, mitä iloa ja harmia uudella, tekstiä kuviksi tahkoavalla teknologialla voisi olla asiasisältöjen parissa työskentelevälle. Hanke on tehty yhteistyössä Alma Median kanssa.

24.6.2021

Mediaympäristön muutokset lisäävät journalistien kohtaamaa ulkoista painetta

Jatko-opinnäytteet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Muut

Ilmari Hiltusen väitöskirja ”External Interference in Finnish Journalism” tarkastelee suomalaisten journalistien kokemuksia ulkoisesta vaikuttamisesta ja ulkoisen vaikuttamisen seurauksia ammattimaiselle journalismille nykyisessä hybridissä mediaympäristössä.

21.6.2021

Uutta tietoa media-alan moninaisuuden edistämiseksi

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Uudet sisällöt

RARE X Diversity -hankkeen tavoitteena oli tukea journalistisia toimijoita vastuullisemman median tekemisessä. Hankkeessa tuotettiin avoin verkko-opas Kenen tietoo? Opas moninaisempaan ja inklusiivisempaan journalismiin.

26.5.2021

Miten kuvitella tulevaisuuden media-arkea?

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -tutkimushankkeessa (2020–2021) tutkittiin, millaista media-arkea nuoret toivovat ja millaisin menetelmin voitaisiin kuvitella vaihtoehtoja nykyiselle media-arjelle. Projektissa kehitettiin työpajamalli media-alan toimijoiden ja muiden tulevaisuuden media-arjen kuvittelusta kiinnostuneiden käyttöön.