26.10.2023

Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut nyt ja tulevaisuudessa

Nordic Institute of Business and Societyn toteuttaman Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut 2023 -hankkeen päätavoitteena oli tutkia, missä määrin kuluttajat Suomessa pitävät erilaisia fyysisten mediatuotteiden jakeluratkaisuja hyväksyttävinä tai toivottavina. Hanke keskittyi erityisesti tuottamaan uutta tietoa siitä, miten painettujen mediatuotteiden jakelu tulisi nykyisten ja kehitteillä olevien ratkaisuiden avulla järjestää nyt ja tulevaisuudessa.

Rivi postilaatikkoja soratien varrella kesäisen vihreässä ympäristössä

Hankkeessa testattiin kokeellisesti yhteensä 24 uutta vaihtoehtoista jakeluratkaisua (kuluttajien näkökulmasta tilausmallia) Suomessa asuvilla kuluttajilla. Vaihtoehtoiset jakeluratkaisut tunnistettiin haastattelemalla kahtakymmentä media-alan yritysten edustajaa ja/tai Suomessa jakelupalveluita tuottavien organisaatioiden edustajaa. Kokeellisen tutkimuksen aineisto koostuu puolestaan yli viidensadan koehenkilönä toimineen suomalaisen kuluttajan näkemyksistä. Tutkimus toteutettiin tammikuusta kesäkuuhun 2023.

Hankkeessa haastatellut asiantuntijat uskovat, että painettujen mediatuotteiden jakelu on taloudellisesti kestävää tulevaisuuden Suomessa vain, jos a) painettujen lehtien jakelupäiviä karsitaan merkittävästi nykyisestä ja/tai b) mediatuotteiden kuluttajahintoja nostetaan toistuvasti laskevia tilauskantoja seuraten.

Hankkeen tulosten mukaan kuluttajat Suomessa valitsevat mieluummin rajoitetumman päiväjakelun vaihtoehtoisella jakeluratkaisulla (esimerkiksi noutopistemalli) kuin maksavat merkittävästi korkeampaa hintaa tilausten toimittamisesta perinteisellä jakeluratkaisulla. Jos kuluttajien ääntä kuunnellaan, jakelun kustannuksia ei tule ohjata suoraa kuluttajahintoihin.

Vaikka vakiintunut mutta jakelupäiviltään karsittu postilaatikkojakelu sijoittui jakelumallien välisessä vertailussa kärkipäähän, se ei ole kuluttajien mielestä ainoa hyväksyttävissä oleva jakelun muoto, eivätkä kuluttajat pidä postilaatikkojakelua ylivertaisena vaihtoehtoisiin jakeluratkaisuihin nähden. Vaihtoehtoisten jakeluratkaisujen, kuten esimerkiksi noutopistemallin ja drone-lennokein toteutetun jakelun, välille ei synny kuitenkaan selkeää paremmuusjärjestystä. Tulokset kannustavat lisäämään vaihtoehtoisten mallien pilotointia sekä kaupungeissa että haja-asutusalueilla.

Painettujen medioiden tai niiden jakeluun keskittyvien yritysten tulisi arvioida nykyisten ja tulevien jakeluratkaisujen kuluttajalähtöisyys omassa toimintaympäristössään ja omassa asiakaskannassaan. Kuluttajien näkökulma huomioidaan jo media-alan toimijoiden tuotekehityksessä – nyt on viimeistään aika vahvistaa kuluttajalähtöisyyttä myös mediatuotteiden jakelun kehittämisessä.

 

Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut 2023 -loppuraportti

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta osana vuoden 2022 erityisteemahakua.