Valmistuvat hankkeet

1.11.2023

Somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Uudet sisällöt

PING Helsingin kyselytutkimus selvitti suomalaisten sosiaalisen median käyttötottumuksia ja suhtautumista somevaikuttajiin. Facebook, YouTube sekä Instagram osoittautuivat suosituimmiksi palveluiksi suomalaisten sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa. TikTokin käyttäjämäärä puolestaan on kasvanut huomattavasti.

26.10.2023

Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut nyt ja tulevaisuudessa

Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Tutkimukset

Nordic Institute of Business and Societyn toteuttaman Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut 2023 -hankkeen päätavoitteena oli tutkia, missä määrin kuluttajat Suomessa pitävät erilaisia fyysisten mediatuotteiden jakeluratkaisuja hyväksyttävinä tai toivottavina. Hanke keskittyi erityisesti tuottamaan uutta tietoa siitä, miten painettujen mediatuotteiden jakelu tulisi nykyisten ja kehitteillä olevien ratkaisuiden avulla järjestää nyt ja tulevaisuudessa.

13.10.2023

Miten suomalainen media huomioi toimitusten ja yleisönsä moninaisuuden?

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Cultura-säätiö selvitti yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa suomalaisen mediakentän näkemyksiä sekä median käyttäjien että median tekijöiden monimuotoisuudesta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa toimittajien ja toimitusten valmiudesta vastata moninaistuvan väestön mediatarpeisiin.

21.9.2023

Toimitusten johto luotsaa lehtiä innovatiivisuuteen mutta seuraa vain pinnallisesti kehitystä

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

Ilona M Oy:n laatima “Toimituksen johto – muutoksen moottori vai jarru?”-tutkimusraportti heittää ilmaan kysymyksen siitä, millä eväin päätoimittajat luotsaavat organisaatiotaan kohti alalle tärkeitä innovaatioita. Pohdinta nousee Media-alan tutkimussäätiön rahoittaman ”Media Managers – Leading or Resisting the Change?”-tutkimuksen tuloksista.

3.5.2023

Uusi opas viitoittaa tietä median tulevaisuuteen: Miten asiakaskokemus ja data kietoutuvat toisiinsa?

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Asiakaskokemuksen optimoinnin opas auttaa media-alaa hyödyntämään dataa paremman asiakaskokemuksen rakentamiseksi. Kilpailu huomiosta media-alalla kiihtyy jatkuvasti ja seuraavaksi alaa haastavat tekoälyn tarjoamat uudet mahdollisuudet. Jotta kotimainen media-ala voisi siirtyä hyödyntämään näitä uusia mahdollisuuksia kestävällä tavalla, edellyttää se niiltä hyvää datakyvykkyyttä, eli osaamista toiminnallistaa dataa läpi koko organisaation paremman asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi.

3.5.2023

Uudet mediakonseptit ja niiden ansaintamallit käyttöön

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

Nordic Institute of Business & Societyn toteuttaman Media Revenue 2025 -tutkimushankkeen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, miten Suomen media-alan ansaintamallien tuloksellisuutta voidaan parantaa kokeellisen tutkimuksen avulla.

3.5.2023

Podcasteilla ansaitsemisen ongelmat mediatalon näkökulmasta

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Uudet sisällöt

Podcastit ovat yleistyneet kovasti viime vuosina, mutta monelle taholle niillä ansaitseminen on silti ongelmallista. Selvittääkseen podcastien ansaintamalleja Suomen Podcastmedia toteutti vuonna 2022 tutkimuksen, jossa haastateltiin noin 30 podcast-ammattilaista sekä podcasteja hyödyntävää mainostajaa.

4.4.2023

Populistinen vastamedia vahvistaa polarisoivaa maailmankuvaa

Jatko-opinnäytteet Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

Salla Tuomolan väitöskirjan mukaan populistinen vastamedia synnyttää vastakkainasettelua ja voimistaa vihamielisyyttä eri mieltä olevien välillä lataamalla ideologisia ja poliittisia merkityksiä tulkintoihinsa yhteiskunnallisista muutos- ja kriisitiloista.

28.3.2023

Journalismin moniäänisyyttä tutkiva hanke antaa rohkaisevia tuloksia: moniäänisyyttä voi mitata

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Uudet sisällöt

Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometin Moniäänisyysmittari-hanke tutki journalismin moniäänisyyttä. Hankkeessa laaditut suositukset antavat ohjeita siihen, kuinka moniäänisyyttä voidaan mitata ja parantaa.