Valmistuvat hankkeet

22.5.2024

ReDime: Tiekartta kohti resurssiviisasta digitaalista mediaa

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

ReDime-tutkimusprojekti tarkasteli digitaalisen median ympäristöjalanjälkeen liittyviä näkemyksiä, käytänteitä ja puhetapoja digitaalisen mediateollisuuden toimijoiden keskuudessa. Hankkeessa kehitettiin verkkoartikkelin hiilidioksidipäästöjä simuloiva laskuri sekä kuusi skenaariota kohti kestävämpää digitaalista mediaa.

23.4.2024

Media-alan mahdolliset tulevaisuudet vuonna 2035

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Muut

Media-alan tulevaisuusselvitys kuvaa mediaskenaarioiden avulla, miltä median ja mediayritysten mahdolliset tulevaisuudet voivat näyttää vuonna 2035. Selvitys tarjoaa media-alan ammattilaisille ja yrityksille haastavia tulevaisuuden näkökulmia strategiseen ajatteluun, uusien kasvualueiden tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

9.4.2024

Muuttaako tekoäly journalismin syvärakenteita? Konsensus.me: toisin tekemisen mahdollisuuksia etsimässä

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Mahdollistavat teknologiat Uudet sisällöt

Tekoälyä hyödyntävä palvelu Konsensus.me tarjoaa päätöksentekijöille sekä asiantuntijoille ajantasaisia ja vertaisvarmennettuja tilannekuvia erilaisista ilmiöistä. Palvelu pyrkii näyttämään toisin tekemisen mahdollisuuksia.

26.3.2024

Consumers approach AI-generated media content and news read by an AI voice with reservations

Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset

Sanoma Media Finland examined the opinions of the working-age population regarding generative artificial intelligence (AI). The survey examined the general relationship with AI-generated media content and particularly the relationship with news and audio articles read by an AI voice.

21.3.2024

Kuluttajat suhtautuvat varauksella tekoälyllä luotuun mediasisältöön ja koneäänisiin uutisiin

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Uudet sisällöt

Sanoma Media Finland selvitti työikäisen väestön mielipiteitä generatiivisesta tekoälystä. Tutkimuksessa selvitettiin suhdetta tekoälyllä luotuun mediasisältöön sekä erityisesti suhdetta koneäänellä luettuihin uutisiin ja audioartikkeleihin.

1.11.2023

Somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa

Tutkimushankkeet Valmistuvat hankkeet Ajankohtaista Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Uudet sisällöt

PING Helsingin kyselytutkimus selvitti suomalaisten sosiaalisen median käyttötottumuksia ja suhtautumista somevaikuttajiin. Facebook, YouTube sekä Instagram osoittautuivat suosituimmiksi palveluiksi suomalaisten sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa. TikTokin käyttäjämäärä puolestaan on kasvanut huomattavasti.

26.10.2023

Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut nyt ja tulevaisuudessa

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Nordic Institute of Business and Societyn toteuttaman Kuluttajalähtöiset jakeluratkaisut 2023 -hankkeen päätavoitteena oli tutkia, missä määrin kuluttajat Suomessa pitävät erilaisia fyysisten mediatuotteiden jakeluratkaisuja hyväksyttävinä tai toivottavina. Hanke keskittyi erityisesti tuottamaan uutta tietoa siitä, miten painettujen mediatuotteiden jakelu tulisi nykyisten ja kehitteillä olevien ratkaisuiden avulla järjestää nyt ja tulevaisuudessa.

13.10.2023

Miten suomalainen media huomioi toimitusten ja yleisönsä moninaisuuden?

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Cultura-säätiö selvitti yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa suomalaisen mediakentän näkemyksiä sekä median käyttäjien että median tekijöiden monimuotoisuudesta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa toimittajien ja toimitusten valmiudesta vastata moninaistuvan väestön mediatarpeisiin.

21.9.2023

Toimitusten johto luotsaa lehtiä innovatiivisuuteen mutta seuraa vain pinnallisesti kehitystä

Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Muut

Ilona M Oy:n laatima “Toimituksen johto – muutoksen moottori vai jarru?”-tutkimusraportti heittää ilmaan kysymyksen siitä, millä eväin päätoimittajat luotsaavat organisaatiotaan kohti alalle tärkeitä innovaatioita. Pohdinta nousee Media-alan tutkimussäätiön rahoittaman ”Media Managers – Leading or Resisting the Change?”-tutkimuksen tuloksista.