26.2.2020

Valma Korhoselle 1 500 euroa henkilökohtaista apurahaa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 4.2.2020 Valma Korhoselle 1 500 euroa henkilökohtaista apurahaa pro gradu -työhön, joka käsittelee entisten journalistien ammatti-identiteetin soveltumista viestintätehtäviin.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan entisten journalistien ammatti-identiteetin soveltumista viestintätehtäviin. Tutkielmaa varten haastatellaan alkukevään 2020 aikana noin seitsemää entistä journalistia, jotka ovat vapaaehtoisesti tai olosuhteiden pakottamana vaihtaneet alaa journalismista viestintään.

Aiheen valinnan perusteena on sen ajankohtaisuus sekä merkitys niin viestinnän kuin journalismin ammattilaisille. Yhä useampi journalisti siirtyy viestinnän puolelle joko journalistien työpaikkojen vähyyden vuoksi tai yksinkertaisesti siitä syystä, että viestintä alana houkuttelee enemmän. Journalistien työ on muuttunut yhä haastavammaksi alati monimutkaistuvan multimediaympäristön, käyttäjien tekemien sisältöjen lisääntymisen ja kiihtyneen uutistahdin myötä. Samaan aikaan viestinnän alalla on mm. yleisesti ottaen parempi palkkaus ja työehdot sekä toisinaan suurempi vapaus työskennellä. Toimituksissa yt-neuvottelut ja irtisanomiset lisääntyvät samalla kun viestinnän ammatteihin rekrytoidaan lisää väkeä.

Syksyllä 2019 on koostettu tutkielman teoreettista viitekehystä, johon sisältyy median murroksen vaikutukset toimittajien työpaikkoihin, aikaisempi tutkimus toimittajista viestinnän tehtävissä sekä teoriaa journalistien ja viestijöiden ammatti-identiteetistä aiemman tutkimuksen perusteella. Lisäksi on kartoitettu kirjallisuutta teemahaastatteluja varten. Haastattelujen ajankohdat varmistuvat joulu-tammikuussa ja ne toteutetaan alkukeväästä 2020. Näiden pohjalta tehdään työn tulokset ja analyysi -osio ja lopulliset johtopäätökset. Tavoitteeni on valmistua Tampereen yliopiston journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmasta yhteiskuntatieteiden maisteriksi kesäkuuhun 2020 mennessä.