17.2.2021

Wright & Co Oy:lle 16 250 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Wright & Co Oy:lle 16 250 euroa tutkimustukea hankkeelle ”CINEMA VRERITE. Reaalimaailmassa kuvattavan ja virtuaalitodellisuudessa koettavan dokumentaarisen ja journalistisen sisällöntuotannon konseptin suunnitteluun, teknologian kehittelyyn sekä kahden konseptia käyttävän lyhytelokuvan toteuttamiseen”.

CINEMA VRERITE on hanke, joka edistää virtuaalitodellisuuden ja volumetrisen kuvaamisen käyttämistä journalistisessa ja dokumentaarisessa sisällöntuotannossa. Sen yhtenä keskeisenä elementtinä on toteuttaa vapaasti jaettava suomenkielinen julkaisu, jossa kootaan yhteen tarvittava tieto volumetrisen kuvaamisen ja virtuaalitodellisuuden käyttämisestä faktapohjaisessa audiovisuaalisessa tuotannossa. Julkaisu toimii alan tietoa ja parhaimpia käytäntöjä kokoavana teknologia- ja sisältöraamattuna. Julkaisuun liittyy myös kaksi vapaasti jaettavaa youtube-tutoriaalia. Julkaisun materiaali perustuu työryhmän tekemiin laajoihin sisällöllisiin ja teknisiin testeihin, kahteen itsenäiseen volumetrista kuvausta käyttävään vr-dokumenttiin, Suomen XRyhteisön tietotaitoon sekä asiantuntijahaastatteluihin.

Hankkeen seurauksena edellytykset virtuaalitodellisuuden käyttämisestä journalistis-dokumentaarisessa ilmaisussa Suomessa vahvistuu merkittävästi nykyisestä. Julkaisu on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja hankkeeseen liittyvät virtuaalitodellisuutta käyttävät dokumenttielokuvat ovat ainutlaatuisia, ei vain Suomessa. Volumetrinen kuvaus ja virtuaalitodellisuus ovat uusia teknologioita, jotka tulevat mahdollistamaan aivan uudenlaisia tapoja toteuttaa ja kokea journalisis-dokumentaarista sisältöä, sekä tarjota voimakkaita uppotumisen ja myötäelämisen kokemuksia niin uutis- kuin dokumentaarisessa tuotannossa.

Tällä hetkellä teknologia on vielä sekä teknologisesti että sisällöllisesti alkuvaiheessa. On äärimmäisen tärkeää parantaa edellytyksiä siihen, että entistä useammalla on sisällölliset ja tekniset mahdollisuudet ja osaamiset näiden vaikuttavien tekniikoiden käyttöön.