12.3.2021

WebAR mainospaikkana – opas uudenlaiseen mainontaan

AR-toimija Arilyn kartoitti yhdessä kolmen suomalaisen mediatalon kanssa mainosmyynnin nykytilaa, ja pohti uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia. Hankkeessa konseptoitiin erilaisia immersiivisten lisätyn todellisuuden käyttökohteita, joita mediatalojen on mahdollista hyödyntää.

”Mediamyynnin uusi ulottuvuus – lisätyn todellisuuden mainosteknologia” -kehityshankkeessa tavoitteena oli paitsi kartoittaa digitaalisen markkinoinnin nykytilaa ja uusien teknologioiden mahdollisuuksia, myös rakentaa työkalut, joilla mediatalot voivat itse luoda WebAR-kokemuksia asiakkailleen. Hanke keskittyy immersiivisen lisätyn todellisuuden (augmented reality eli AR) konsepteihin. Työkalut rakennetaan suunniteltujen konseptien pohjalta hankkeen päätyttyä.

Lisätty todellisuus, AR, on yhdistelmä digitaalista sisältöä ja fyysistä todellisuutta. AR:n avulla fyysiset esineet ja asiat saavat uuden, virtuaalisen ulottuvuuden. AR:n suurimpana hyötynä on asiakkaille tarjottava lisäarvo. Tuotteen tai palvelun arvo nousee, kun asiakkaan on mahdollista saada ostoonsa tai tilaukseensa sisältöä, joka auttaa, ilahduttaa ja herättää tunteita.

WebAR on lisätyn todellisuuden saavutettavampi muoto: AR-sisältö, joka on nähtävissä älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen selaimen kautta. WebAR:n avulla brändien on mahdollista saavuttaa suurempi yleisö, kuin erillisellä sovelluksella, sillä yleisön ei tarvitse ladata ja asentaa omaan laitteeseensa ylimääräisiä sovelluksia. Riittää, kun käyttäjä klikkaa linkkiä tai skannaa QR-koodin laitteen kameralla, ja AR-sisältö on valmis koettavaksi.

Mediatalot Suomen suunnannäyttäjinä

Suomalaisen WebAR-mainonnan suunnannäyttäjiä ovat mediatalot. A-lehdet, Alma Media ja Sanoma uudistivat mainosmyyntinsä WebAR:n avulla syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana.

A-lehdet käytti WebAR:ää mainosmyyntinsä uudistamiseksi lisäämällä artikkeleihin AR-ikkunan lukijalle lisäarvoa tuottamaan. AR-ikkunan kautta tuotteesta näytettiin 3D-malli, jota lukija pystyi tarkastelemaan sekä näytöllä että lukijan omassa ympäristössä. Näin lukija näkee tuotteen aidossa ympäristössä ennen ostopäätöstä.

Alma Media tehosti mainosmyyntiä virtuaalisen näyttelytilan avulla: näyttelytilassa on kaksi huonetta, joissa esitellään Alma Median sisältömarkkinointitiimi ja toisessa huoneessa nostoja mediatalon toteuttamista mainosratkaisuista asiakkailleen.

Sanoma tarjosi mainosasiakkailleen uutena mainosmuotona upotetun AR-ikkunan. Kokeilussa pilotoitiin uusi tapa hyödyntää display-mainontaa kuvakarusellin avulla. Mainoksen toiminnallisuus mahdollisti käyttäjän pyöritellä huonekalun 3D-mallia laitteensa näytöllä, ja kokeilla, miltä huonekalu näyttäisi omassa kodissa.

WebAR mainonnan lisäarvona

WebAR:n avulla mainostajat luovat asiakkaille elämyksiä. Se tuottaa asiakkaille lisäarvoa, jota muilla mainosmuodoilla on mahdotonta saavuttaa. Nykyajan elämysteollisuudessa ihmiset hakevat kokemuksia ja elämyksiä halvimpien tai laadukkaimpien tuotteiden ja palveluiden sijaan. Jos tuote tai palvelu voi markkinoinnillaan herättää asiakkaassa tunteita, ostotapahtuman toteutuminen on todennäköisempää.

AR:n parissa käytetään tutkitusti moninkertaisesti enemmän aikaa kuin muiden mainosmuotojen parissa. Riippuen AR-sisällön tavoitteesta, mainostajat voivat saavuttaa tehokkaita tuloksia: keskimääräinen käyttöaika on 85 sekuntia ja käyttäjä palaa sisällön pariin jopa 20 kertaa.

Lataa hankkeesta syntynyt opas tästä.

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta vuonna 2020.