22.6.2020

Koulutus ajantasalle: visuaalisen viestinnän koulutuksen kehittäminen

LAB-korkeakoulun Muotoiluinstituutin MILAB-hankkeen tavoitteena on monialaistaa ja päivittää visuaalisen viestinnän koulutusta vastaamaan paremmin nykyisiin ja tuleviin todennettuihin tarpeisiin koulutuksellisilla toimenpiteillä tuloksenaan parantunut työhön sijoittuminen ja kasvanut koulutuksen vetovoima.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin ja pilotoitiin visuaalisen viestinnän koulutusta tutkimuspohjaisesti. Selvitettiin, että kasvavaa kysyntää kohdentuu kolmeen osaamisalueeseen: käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnitteluun, yhteistyö- ja viestintätaitoihin sekä erityisesti kosketusnäyttöisten laitteiden sovellusten mallintamistaitoihin.

Näistä tarpeista rakennettiin kolme modulaarista kurssia, joiden osia yhdistelemällä voidaan joustavasti rakentaa erilaisia opetuksia eri tarpeisiin. Ylemmällä akkattikorkeakoulutasolla pilotoitu Käytettävyyden arviointi ja käyttökokemuksen kehittäminen mobiilisovelluksissa sekä täydennyskoulutuksena toteutettu UX/UI-kurssi saivat erinomaista palautetta opiskelijoilta.

Tulokset tiivistettynä:
• Todennettu koulutustarve
• Rakennettu ketterä koulutusmalli, joka taipuu moneen
• Osallistettu viisi yritystä mukaan
• Pilotoitu mallia ylemmässä amk:ssa ja täydennyskoulutuksessa
• MILAB:n pohjalta on suunnitteilla kokonaan uusi koulutusohjelma: UX/UI-muotoilija vuodelle 2021.

Hankkeen jatko-osassa opetukset vakioidaan osaksi LAB-opetustarjontaa ja toteutetaan COVID19-tilanteen takia siirtynyt opiskelu yritysten sisällä.

MILAB – creating @ crossroads of arts & tech -raportti (PDF)

 

Media-alan tutkimussäätiö myönsi hankkeelle rahoitusta 16.5.2019.