17.2.2021

Vertti Luostariselle 5900 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Vertti Luostariselle 5900 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Opas Dall-E:n ja kuvia generoivien tekoälyjen käyttöön journalismissa”.

Tekoäly on nykyisin kaikkien saatavilla, mutta sisällöntuotannossa sen täyttä potentiaalia ei vielä ole hyödynnetty. Dall-E:lla ja sen kaltaisilla uusimmilla kuvangenerointialgoritmeilla voi kohta tuottaa kuvia milteipä mistä tahansa napin painalluksella. On tärkeää, että alalla ymmärretään tämän uuden teknologian mahdollisuudet ja vaaranpaikat.

Jotta tekoälystä voi olla hyötyä, sitä pitää osata lähestyä sen omilla ehdoilla, tietoisena sen vahvuuksista ja heikkouksista. Se vaatii sellaisten oppimateriaalien tuottamista, joiden avulla kuka tahansa voi oppia tekoälyn käytöstä konkreettisella tasolla.

Tavoitteenani on tuottaa asiasisällöntuottajille suunnattu noin 20-sivuinen opas, joka kartoittaa kuvangeneroinnin mahdollisuuksia ja rajoituksia. Se käy läpi sitä, minkälaisia uusia sisältöjä tekoälyllä on generoitavissa, mutta nimeää myös eettisesti harmaat alueet. Lopullisesta oppaasta tulee blogimuotoinen, jotta se on helposti päivitettävissä.

Opas selvittää OpenAI:n Dall-E-tekoälyn mahdollisuuksia tekstipohjaisessa kuvangeneroinnissa, mutta pyrkii sellaiseen yleistettävyyteen, että se toimii ohjenuorana myös muiden vastaavien järjestelmien käyttöön jatkossa.