23.11.2020

Vaasa Insider Oy Ab:lle 30 000 euroa tutkimus- ja kehitystukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 11.11.2020 Vaasa Insider Oy Ab:lle 30 000 euroa tutkimus- ja kehitystukea hankkeelle ”Next level – Datadriven Performance för trycksaker”.

Next Level – Datadriven Performance för trycksaker är ett fortsättningsprojekt som främjar den tryckta medians konkurrenskraft. Projektet är en fortsättning och utveckling av Datadriven Performance för trycksaker, ett projekt som beviljats stöd av NTM-centralen.

Projekten skapar möjligheter att ge enskilda tidningar i en oadresserad massupplaga unika koder och bygga upp ett system som kan följa deras väg.

Next Level tar vid där det tidigare projektet slutar. Genom det nya projektet kommer vi att bygga upp tekniskt kunnande för att följa specifika erbjudanden och deras genomslagskraft enligt postnummerområden. Det här är viktig data eftersom stadsdelar och miljö i stor grad bestämmer konsumentmönster.

Next Level sammankopplar printvärlden med digital teknologi på ett elegant sätt. Next Level bygger upp ett system där artificiell intelligens utnyttjas för att kunna dra slutsatser, på postnummernivå, om reklamerbjudanden och deras genomslagskraft.

Det tidigare projektet har byggt grunden, Next Level vidareutvecklar teknologin, kompetensen och skapar de kommersiella tillämpningarna.

Projektet gynnar såväl konsumenter, som på sikt får bättre erbjudanden, annonsörer, som på sikt får mera genomslagskraft i sin marknadsföring, samt förläggare, som genom ett innovativt system får en till intjäningsmöjlighet och kan bibehålla sin konkurrenskraft.

 

Käynnissäoleva painotuotteiden Datadriven Performance -projekti luo perustan täysin uudelle ja ainutlaatuiselle järjestelmälle. Sen alustava malli on luotu, mutta jotta tulevaisuudessa voidaan kehittää kaupallisia sovellutuksia ja saada niistä tekoälyn avulla todellista hyötyä, tarvitaan projektille jatkoa.