3.5.2023

Uusi opas viitoittaa tietä median tulevaisuuteen: Miten asiakaskokemus ja data kietoutuvat toisiinsa?

Asiakaskokemuksen optimoinnin opas auttaa media-alaa hyödyntämään dataa paremman asiakaskokemuksen rakentamiseksi. Kilpailu huomiosta media-alalla kiihtyy jatkuvasti ja seuraavaksi alaa haastavat tekoälyn tarjoamat uudet mahdollisuudet. Jotta kotimainen media-ala voisi siirtyä hyödyntämään näitä uusia mahdollisuuksia kestävällä tavalla, edellyttää se niiltä hyvää datakyvykkyyttä, eli osaamista toiminnallistaa dataa läpi koko organisaation paremman asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi.

Optimointiopas.fi on rakennettu kaikille media-alalla toimiville ammattilaisille. Se auttaa eri rooleissa toimivia asiantuntijoita ottamaan haltuun erilaisia työkaluja ja oppimaan lisää asiakaskokemuksen kehittämisestä ja datakulttuurin luomisesta. Se tarjoaa kokonaisnäkemyksen, mutta yhtä lailla ohjeita, vinkkejä, tapausesimerkkejä ja laajan kirjallisuuskatsauksen aiheeseen.

Asiakaskokemuksen optimoinnin opas on verkkosivuston muotoon koottu palvelu, jota käyttäjä voi hyödyntää oman tarpeensa mukaan. Se auttaa näkemään miten asiakaskokemus rakentuu asiakkaita kuuntelemalla ja dataa hyödyntämällä, ja miten yrityksen kannattaa organisoitua paremman asiakaskokemuksen aikaansaamiseksi.

Opas kuvaa eri tavoin, miten dataa voi ja kannattaa hyödyntää sekä liiketoiminnan kehittämiseksi että asiakkaiden palvelemiseksi. Mukana on kuvaus myös design sprintistä, jonka aikana testattiin tekoälyn hyödyntämistä sisällöntuotannossa. Oppaaseen liittyy lisäksi kuusiosainen podcast-sarja, jossa alan kotimaiset konkarit ja kansainväliset huiput kertovat mihin seuraavaksi kannattaa suunnata.

Oppaan toteuttamisesta on vastannut konsulttiyhtiö 8-bit-sheepin tiimi.

Tutustu Asiakaskokemuksen optimoinnin oppaaseen

Kuuntele podcast-sarja Drip

 

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta osana vuoden 2021 erityisteemahakua.