4.10.2023

Työryhmälle 42 000 euroa erityisteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 21.9.2023 pitämässään kokouksessa eri organisaatioissa toimivista henkilöistä koostuvalle työryhmälle 42 000 euroa tutkimustukea erityisteemahankkeelle ”Kohti hiilineutraalia median tuotantoa ja jakelua”.

Media ja digitaaliset jakelukanavat ovat merkittävä ympäristökuormituksen aiheuttaja, jonka hiilijalanjälki vain kasvaa ajan myötä, ellei tätä kasvua erikseen hillitä.

Tässä esitetyssä selvityksessä esitellään tärkeimpiä median päästöjen lähteitä ja etsitään keinoja näiden päästöjen vähentämiseksi nyt ja lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on keskittyä erityisesti digitaalisen median tuotantojärjestelmien ja jakelualustojen ympäristökuormaan ja sen pienentämiseen teknologiavalinnoilla ja ohjelmointiratkaisuilla. Toimintasuosituksina esitetään keinoja, joilla voidaan tehdä alan hiilijalanjälkeä merkittävästi ja mitattavasti pienentäviä valintoja.

Työ projektissa on jakautunut neljään eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan alan digitaalista hiilijalanjäljen nykytilaa ja sen mittaamista. Toisessa vaiheessa käydään läpi aihetta käsittelevää kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Kolmannessa vaiheessa esitetään arvio siitä, mitkä toimet ovat tehokkaimpia ja suositellaan tämän perusteella etenemistä. Neljäs vaihe sisältää raportin ja esitysmateriaalien viimeistelyn sekä toimenpidesuositusten jakamisen valikoiduille sidosryhmille.

Projektin tuloksena on tutkittua tietoa digitaalisen median ympäristökuorman lähteistä ja käytännön ratkaisukeinoista vähentää päästöjä. Nämä toimet palvelevat mediayrityksiä nopeasti digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja auttavat luomaan kestävää kilpailuetua.

 

Hanke on osa vuoden 2023 erityisteemaa digitaalisen median hiilijalanjäljen pienentämiseksi.