23.3.2021

Työkaluja lobbauksen hallintaan toimituksille ja toimittajille

Lobbaamisen hallinta toimitustyössä -hanke pyrki lisäämään uutistoimitusten lobbaustietoisuutta sekä kehittämään poliittisen päätöksenteon uutisoinnin työmenetelmiä. Kehittämishanke tuotti työkaluja, joiden avulla uutistoimitukset voivat varautua nykyistä paremmin mediasisältöjen kautta tapahtuvaan ulkopuoliseen vaikuttamiseen.

Toimitusten käyttöön laadittiin vaikuttamista käsittelevä opas, kehitettiin ehdotuksia toimitustyön metodien kehittämiseksi sekä julkaistiin lobbaamista käsittelevä 7-jaksoinen podcast. Lisäksi median kautta tapahtuvaa lobbaamista esiteltiin suurelle yleisölle lehtiartikkelien ja blogikirjoitusten avulla.

Toimitusten käyttöön laadittu Medialobbaus – näin toimituksiin vaikutetaan -opas esitteli visuaalisessa muodossa toimittajiin kohdistuvaa vaikuttamista. Oppaassa esiteltiin muun muassa yleisimmät vaikutusstrategiat, vaikutustahot sekä vaikuttamisaineistot.

Medialobbaus – näin toimituksiin vaikutetaan -opas

Toimitusten käyttöön koottiin tiivis ohjeistus lobbaamisen huomiointiin työprosesseissa. Suosituksia poliittisen päätöksenteon uutisoimisen työkäytäntöihin -ohjeistus sisältää käytännönläheisiä ehdotuksia toimittajien kouluttamiseen toimituksissa sekä ehdottaa linjauksia toimitusten työkäytäntöihin yleisesti että aineistojen käytössä politiikan ja talouden uutisoinnissa.

Sekä opas että työkäytäntösuositukset yhdessä saatekirjeen kanssa postitettiin yhteensä lähes kahdellesadalle toimitukselle, päätoimittajalle, uutispäällikölle, -tuottajalle sekä media-alan tutkijalle, vaikuttajalle ja koulutusorganisaatiolle. Lisäksi opas ja työkäytäntösuositukset lähetettiin suoraan lukuisille politiikan ja talouden toimittajille.

Suosituksia poliittisen päätöksenteon uutisoimisen työkäytäntöihin -ohjeistus

Medialobbaus-podcastin jaksoissa käsiteltiin medialobbaamista ja sen kasvua, toimitusten päätäntävallan luovuttamista, verkkojournalismin luotettavuutta, lobbareiden mediastrategioita ja -aineistoja sekä viestintätoimistojen vaikuttamista journalistisiin sisältöihin. Podcastin kaksi viimeistä jaksoa esittelivät kehittämishankkeen tuotoksia, opasta ja työkäytäntösuosituksia.

Medialobbaus-podcast Soundcloudissa

Hankkeen verkkosivulle koottiin vuosien 2018-2020 aikana kerätty tutkimustieto, artikkelit ja materiaalit. Sivulle kootaan myös myöhemmin julkaistavia tieteellisiä artikkeleita.

www.jyu.fi/medialobbaus

 

Media-alan tutkimussäätiö myönsi hankkeelle rahoitusta vuonna 2019.