20.8.2021

Yksityisyyden turvaamista ja tietoturvan parantamista – tulevaisuuden media-arki nuorille

Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä tehty Media-arki nuorten kuvittelemana -hanke tarkasteli nuorten käsityksiä mediasta. Hankkeen loppuraportti on nyt julkaistu.

Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -hankkeen loppuraportissa esitetään 16–30-vuotiaille suunnatun medialaitteiden, -sovellusten ja -sisältöjen käyttöä koskevan verkkokyselyn tulokset, kuvataan tulevaisuuden media-arjen kuvittelemiseen tarkoitetun työpajamenetelmän kehittämistä ja työpajojen toteutusta, arvioidaan työpajamenetelmää ja lopuksi esitetään tutkimushankkeen keskeiset tulokset. Hankkeessa kehitetty kuvittelutyöpajan malli, Media/arki 2030, on raportin liitteenä.

Tutkimuksen ja työpajatyöskentelyn lähtökohtana oli vuorovaikutuksellinen ja nuoria kuuntelemaan pyrkivä ote; nuorten tulevaa koskeville käsityksille, toiveille ja peloille haluttiin antaa erityistä painoarvoa, sillä tulevaisuus koskee oleellisesti juuri heitä. Erityisesti hankkeessa pyrittiin kehittämään keinoja, jotka auttaisivat nuoria pohtimaan, millaista (digitaalista) media-arkea he haluavat elää. Sekä verkkokyselyssä että työpajoissa kävi ilmi, miten nuoret kokevat tarvetta tasapainotella median laajan tarjonnan äärellä ja etenkin älypuhelimen sekä sosiaalisen median käytölle rakentuneissa puitteissa. Tämä ilmenee tutkimusaineistossa monisävyisenä pohdintana hallinnan tarpeesta ja rajojen vetämisen keinoista.

Tulevalta media-arjeltaan nuoret toivovat erityisesti yksityisyyden turvaamista ja tietoturvan parantamista sekä (digitaalista) hyvinvointia, turvallisia verkkotiloja ja ympäristön huomioon ottavaa teknologiaa.

Työpajamallin kehittelyssä ja pilotoinnissa havaittiin, että kuvittelua voidaan kehittää jo lyhyessä työpajassa. Vaihtoehtojen kuvitteleminen nykyisen media-arjen nurjille puolille ei kuitenkaan ole helppoa, koska nykyinen mediamaisema laitteineen, käytänteineen ja reunaehtoineen tulee mukaan kuvittelua rajaamaan. Työpajaan sisältyvän kuvittelupelin aikana nuoret loivat mielikuvituksellisia ja mullistaviakin kohtauksia tulevaisuudesta, mutta kun keskusteluissa palattiin takaisin nykyiseen media-arkeen ja erityisesti älypuhelimeen, vaihtoehdottomuus ja jopa alistuneisuus suhteessa nykymedia-arkeen nousivat vahvasti pinnalle.

Tutkimushanke toteutettiin Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan Comet-tutkimuskeskuksen ja Aalto-yliopiston Informaatioverkostojen koulutusohjelman yhteistyönä. Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Yleisradio ja Turun Sanomat.

Kuvittelutyöpajan malli on julkaistu aiemmin sivuillamme.

 

Lue koko raportti Tampereen yliopiston sivuilta.

Lue Tampereen yliopiston tiedote yliopiston sivuilta.

 

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta osana tutkimusteemaa vuonna 2019.