28.11.2022

TARU – tarinoilla lukijaksi -toimijoille 44 315 euroa tutkimusteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi marraskuussa 2022 TARU – tarinoilla lukijaksi -toimijoille 44 315 euroa tutkimusteemahankkeelle ”Tarinoita mediasta ja medialla – @TARU-mallin kautta lukuiloa, yhteisöllisyyttä ja lukuosaamista”.

Hankkeen keskiössä ovat tarinallisuus, teksteihin – erityisesti mediateksteihin – eläytyminen, lukemisen lisääminen ja lukutaidon kaikkien osa-alueiden kehittäminen @TARU – Tarinoilla lukijaksi -mallin mukaisesti. Hankkeessa erityyppisiä mediatekstien tarinoita tulkitaan elämyksellisen ja kriittisen lukemisen keinoin samalla vetäen yhteyksiä fiktiivisten tekstien vastaaviin tarinoihin. Näin tekstein synnyttämät mielikuvat vahvistuvat ja lukijalle kehittyy lukemiseen sitouttava tunneside.

Hankkeessa luodaan yhteisöllinen pedagoginen malli tehostettuun lukemiseen @TARU-toiminnan mukaisesti lukemisen aikaa ja määrää lisäämällä, keskittymällä sopiviin, yksilöllisiin teksteihin sekä rakentamalla pedagogisesti mielekästä toimintaa sekä lukemiseen että lukemisen yhteyteen. Monentyyppisille ja -taitoisille lukijoille rakennetaan yksilöllisiä lukemisen polkuja teemojen ja monimuotoisten tekstien avulla. Työskentely läpäisee luokissa eri oppiaineet ja aihekokonaisuudet.

Hankkeen päätoimijat ovat @TARU-mallin kehittäjät Merja Kauppinen (Jyväskylän yliopisto) ja Juli-Anna Aerila (Turun yliopisto). Hankkeen kokeilukouluina toimivat Raaseporin kaupungin suomenkielinen Kirkonkylän koulu sekä ruotsinkielinen Kyrkoby skolan. Kokeiluluokkien opettajat tuntevat jo ennestään @TARU-mallin.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat digitaalinen kirjastopalvelu Ebban, Helsingin Sanomien Lasten uutiset, Opinkirjo sekä paikalliset toimijat, kuten kirjasto ja paikallislehti. Lisäksi hankkeella on mediakummi, joka on mukana sekä opetuskokeilun suunnittelussa että tapaa oppilaita säännöllisesti.

@TARU-mallia on kehitetty vuodesta 2017 useissa interventioissa, hankkeissa ja julkaisuissa. Rahoitus käytetään tutkimukseen ja vuoden kestävän opetuskokeilun toteuttamiseen. Hankkeen tuloksena syntyy muun muassa oppimateriaali mediatekstipohjaisen lukemisen pedagogiikan toteuttamiseen, pedagogisia toimintatapoja e-kirjojen käyttämiseen opetuksessa sekä tutkimustietoa mediatekstipohjaisen opetuskokeilun merkityksestä alakoululaisten lukemiseen.

Hanke on osa vuoden 2022 TUTKIMUSTEEMAA lukutaidon pelastamiseksi.