17.2.2021

Tampereen yliopistolle 22 603 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 2.2.2021 Tampereen yliopistolle 22 603 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Moniäänisyysmittari – journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä”.

Millaista mittaamista toimitukset kaipaavat journalismin moniäänisyyden kehittämiseen ja miten mittaamista voidaan kehittää hyödyntämällä luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) teknologiaa? Miten moniäänisyyden mittaaminen auttaa tekemään entistä parempaa ja moniäänisempää journalismia?

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää luonnollisen kielen käsittelymenetelmiä hyödyntävä data-analytiikkatyökalu, ”Moniäänisyysmittari”, ja kokeilla sen käyttöä työpajoissa, jotka järjestetään hankekumppaneina toimivien toimitusten kanssa. Käytännöllisessä ympäristössä yhteistyössä toimitusten kanssa kehitetty Moniäänisyysmittari on ainutlaatuinen mittaus- ja analysointipalvelu, joka vastaa toisaalta mediatalojen itsensä tunnistamiin moniäänisyyden tarpeisiin, mutta toisaalta ohjaa toimittajia myös uusien kysymysten ja laajempien journalismin laatua koskevien pohdintojen pariin.

Tulevaisuudessa Moniäänisyysmittari voi olla palvelu tai tuote, jonka kaikki toimitukset hankkivat omaa toimintaansa sparraamaan. Hanke tuottaa myös suosituksia moniäänisyyden mittaamiseen ja tavoittelemiseen erityyppisten mediatalojen näkökulmista. Hankkeessa yhdistetään uudella tavalla Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan laadullista journalismin tutkimusta ja luonnollisen kielen käsittelyyn perustuvaa tietotekniikan tutkimusta.

Keskeisinä hankekumppaneina ovat Suomen Tietotoimisto STT sekä Kaleva Media.