9.12.2021

Tampereen yliopistolle 58 325 euroa jatkohankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 Tampereen yliopistolle 58 325 euroa jatkohankkeelle ”Moniäänisyysmittari – journalismin moniäänisyyttä mittaamassa ja kehittämässä”.

Millaista mittaamista toimitukset kaipaavat journalismin moniäänisyyden kehittämiseen ja miten mittaamista voidaan kehittää hyödyntämällä luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) teknologiaa? Miten moniäänisyyden mittaaminen auttaa tekemään entistä parempaa ja monipuolisempaa journalismia?

Tämä vuonna 2021 alkanut hanke kehittää luonnollisen kielen käsittelymenetelmiä hyödyntävän data-analytiikkatyökalun, Moniäänisyysmittarin, ja kokeilee sen käyttöä työpajoissa, jotka järjestetään hankekumppaneina toimivien toimitusten kanssa. Käytännöllisessä ympäristössä yhteistyössä toimitusten kanssa kehitettävä Moniäänisyysmittari on ainutlaatuinen mittaus- ja analysointipalvelu, joka vastaa toisaalta mediatalojen itsensä tunnistamiin moniäänisyyden tarpeisiin, mutta toisaalta ohjaa toimittajia myös uusien kysymysten ja laajempien journalismin laatua koskevien pohdintojen pariin. Tulevaisuudessa Moniäänisyysmittari voi olla palvelu tai tuote, jonka kaikki toimitukset hankkivat omaa toimintaansa sparraamaan.

Hanke tuottaa 1) suosituksia moniäänisyyden mittaamiseen ja tavoittelemiseen mediatoimijoille, tätä tukevaa 2) journalismin tutkimusta moniäänisyyden mittaamiseen ja tavoittelemiseen mediatoimijoille, tätä tukevaa 2) journalismin tutkimusta sekä 3) luonnollisen kielen käsittelyä kehittävää tietojenkäsittelytieteen tutkimusta.

Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tietotekniikan ja viestinnän yksiköiden yhteistyönä. Keskeisinä hankekumppaneina ovat Suomen Tietotoimisto STT sekä Kaleva Media. Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta vuonna 2021.