22.9.2020

Social- och Kommunalhögskolanille 114 029 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 13.8.2020 Social- och Kommunalhögskolanille 114 029 euroa tutkimustukea hankkeelle ”Tiekartta vapauteen: miten uutismedia pääsee eroon Piilaakson vallasta”.

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, millä tavoin suomalainen uutismedia on riippuvaista Piilaakson teknologiajättien – lähinnä Facebookin, Alphabetin (Google, Youtube, Android), Applen ja Twitterin toiminnasta. Tutkimuksessa selvitetään, onko riippuvuus liiallista ja jos on, miten uutismedian on mahdollista irrottautua teknologiajättien liiallisesta vaikutusvallasta. Hankkeessa selvitetään globaalien teknologiajättien ja uutismediayritysten välisiä riippuvuussuhteita neljän viitekehysten kautta: teknologisten, liiketoiminnallisten, operationaalisten ja narratiivisten riippuvuussuhteiden kautta. Hanke tuottaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja sen tavoitteena on luoda konkreettinen selviytymissuunnitelma medialle, “Tiekartta vapauteen”.

Piilaakson globaalien toimijoiden vaikutusta mediaan on yleensä tutkittu negatiivisen kehityksen kautta ja siitä näkökulmasta, miten media on menettänyt suhteensa sekä yleisöön että mainostajiin. Mielestämme asia on kuitenkin paljon monimutkaisempi ja sisältää myös positiivisia piirteitä, kuten uudenlaisen toimintalogiikan oppimisen, joka koskee erityisesti tuotekehityksen menetelmiä. Google ja Facebook ovat tukeneet median innovaatiotoimintaa merkittävillä summilla, mutta omiin tuottoihin nähden pienellä panostuksella.

Uskomme, että tie vapauteen vaatii uutismediayrityksiltä uutta ajattelumallia, mainostajien tukea ja kansallisia sekä ylikansallisia, lähinnä EU:n, lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Hankkeessa katsotaan myös toiseen suuntaan eli Kiinaan, mistä mediajätit kuten Tencent ja Alibaba sekä uudet tulokkaat kuten Tiktok ovat lähteneet maailmanvalloitukseen. Tarkoitus on ennakoida, mitä tämä kehitys merkitsee Suomen uutismedialle.