26.5.2020

Screenforce Finlandille 27 000 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2020 Screenforce Finlandille 27 000 euroa tutkimustukea hankkeelle ”TV-mainonnan yhteismitallisuuden selvitys- ja kehityshanke”.

Verrannollisia mittareita kaivataan videomainonnan raportointiin ja mainostajan tueksi: TV-mainonnan yhteismitallisuuden selvitys- ja kehityshanke käynnistyy.

Kaupalliset televisioyhtiöt tuottavat tänä päivänä mainoskontakteja useisiin jakelukanaviin, kuten televisioon (lineaariseen) ja suoratoistopalveluihin. Näiden kontaktit voidaan mitata ja raportoida vain kampanjatasolla, mutta ei yhteismitallisesti. Kontakteista voidaan puhua myös yleisöinä, joita TV-katsojat ja suoratoistopalveluiden katsojat muodostavat.

TotalTV-mittaus laajentui vuonna 2019 koskemaan myös suoratoistopalveluiden ohjelmien yleisöä aiempaa yksityiskohtaisemmin ja nyt TotalTV-mittauksessa katselu mitataan kaikilta päätelaitteilta. Samalla mittaustavalla ei voida mitata TV-yleisöjen (lineaari) ja muiden videoyleisöjen mainonnan nettopeittoja mainostajan tarpeisiin.

Alati kasvavassa videokentässä on haasteena, ettei mainostajalla ole verrannollisia mittareita videomainonnan eri alustoilla.  TV-yhtiöiden lineaarinen ja muu videosisältö suunnitellaan, raportoidaan ja myydään keskenään eri mittareilla.  Tavoitteena on tulevaisuudessa tuoda TV-yhtiöiden mainonnan mittaaminen jakelukanavariippumattomaksi yhteismitallisuuden avulla. Tämä palvelisi myös mainostajia. Mittaustavan tulisi olla TV-toimialalla yhtenäinen Suomessa, jolloin voisi syntyä yhteinen TotalTV:n (lineaarinen + online -TV) myynti- ja suunnitteluvaluutta, eli yhteisvaluutta.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää vaihtoehtoja televisio- ja videomainonnan yhteismittareille, joiden avulla voidaan turvata televisiomainonnan kilpailukyky tulevaisuudessa. Selvitys pyrkii kartoittamaan ja mahdollisesti kehittämään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja Suomeen.