9.12.2021

Sanoma Media Finlandille 80 000 euroa tutkimusteemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2021 Sanoma Media Finlandille 80 000 euroa tutkimusteemahankkeelle ”Kvantitatiivisen liiketoiminnan ymmärryksen luominen yhdistämällä tilaaja-asiakkaiden dataa eri lähteistä”.

Projektissa tutkitaan, kuinka yhdistämällä kirjautuneista tilaaja-asiakkaista eri lähteistä kerättävää dataa (tilausdata, digitaalinen palvelun käyttödata, asiakaspalvelukontaktit, kampanjadata…) asiakaskokemuskyselyissä kerättyyn dataan voidaan luoda kvantitatiivista, liiketoiminnan kehityksessä hyödynnettävää ymmärrystä asiakaspidon pääajureista. Case-esimerkkeinä hyödynnetään Sanoman digitaalisten tuotteiden dataa.

Digitaalisen mediapalvelun käyttöönottovaiheen asiakaskokemuksen ajatellaan olevan kriittistä palvelun pysyvän käytön kannalta. Projekti Helmessä tunnistetaan kausaalimallinnusta ja Sanoman mediapalveluista kerättävää monimuotoista dataa hyödyntämällä pitkäaikaisen palvelukäytön pääajureita sekä tehokkaita toimenpiteitä pysyvän palvelukäytön edistämiseksi.

Hanke on osa vuoden 2021 tutkimusteemaa: uudet mediakonseptit ja ansaintamallit.