21.9.2020

Sähkökäyttöiset ilma-alukset tarjoavat uusia mahdollisuuksia lehdenjakeluun

Lentola Logistics Oy:n hankkeessa tutkittiin sähkökäyttöisten ilma-alusten käyttöä haja-asutusalueiden lehdenjakelussa. Tavoitteena oli tutkia sähkökäyttöisten ilma-alusten käytön vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia.

Media-alan tutkimussäätiön osittain rahoittamassa hankkeessa tutkittiin sähkökäyttöisten ilma-alusten käytön mahdollisuuksia lehdenjakeluun. Hankkeessa pyrittiin myös selvittämään, voiko tällaisella järjestelmällä saavuttaa ekologisia tai taloudellisia säästöjä nykyisiin jakelumuotoihin verrattuna.

Merkittävä osa pilotin testeistä koski automaattista paketin pudotusta postilaatikoihin erilaisissa sääolosuhteissa. Testeissä tutkittiin aluksen paikannustarkkuutta sekä tuulen vaikutusta aluksen ohjautuvuuteen, paikallaanpitoon ja laskeutumiseen. Testauksessa käytettiin laskeutumisalustoja ja postilaatikoita.

Taloudellista hyötyä

Taloudellisinta mahdollista tapaa järjestää lehtien jakelu ilma-aluksilla mietittäessä hankkeen lähtökohdaksi otettiin se, että työvoimakustannusten määrä piti saada minimoitua. Lopputuloksena oli, että jakelu koko alueelle olisi järkevintä suorittaa yhdestä pisteestä, jonka sijainnista lentojen yhteenlaskettu kokonaismatka olisi kaikkein lyhin. Tästä pisteestä yksi henkilö voisi suorittaa jakelun reittien kaikkiin pisteisiin.

Lentolan ilma-alusten poikkeuksellinen kantama ja rahdinkantokyky mahdollistavat jakelukustannusten leikkaamisen ennennäkemättömällä tavalla. Jakelukohteita voidaan valita juuri sieltä, missä reitit ovat kaikkein vaikeimpia autokuljetusten näkökulmasta. Ilma-alusten avulla voidaan pudottaa jakelukustannuksia suuressa osassa maaseutua.

Aluksen rajojen testaamista

Aluksen rajoja testattiin selvittämällä pisin mahdollinen kantama lentämällä optimaalista matkalentonopeutta lentoreittien suorilla osuuksilla. Aluksen lentomatkaa testattiin eri painoisilla rahdeilla, jolloin saatiin selville myös kuljetettavan hyötykuorman vaikutus lentosäteeseen.

Pilotoinnissa käytetty ilma-alus on kiinteäsiipinen alus, joka lentää pitkät siirtymät lentokoneen tavoin siivillään, mutta nousee ilmaan ja laskeutuu maahan pystysuoraan. Alus on kaksimoottorinen, täysin sähkökäyttöinen ja suorittaa lentotehtävät automaattisesti siihen ohjelmoitujen koordinaattien mukaan. Kiinteiden siipien avulla tuotettu nostovoima pudottaa aluksen virrankulutuksen vaakalennossa kolmannekseen verrattuna potkurivoimalla tuotettuun multikopteri-tyyppiseen jatkuvaan leijuntaan.

Tulevaisuuden jakelutapa?

Lehtien jakelu voidaan aloittaa harvaan asutuilla alueilla hyvin nopeasti. Traficomin edustajien kanssa käytyjen keskustelujen mukaan tämä onnistuu aluksi muodostamalla tilapäisiä vaara-alueita, joita  pilotin aikana käytettiinkin. Tilapäisen vaara-alueen muodostaminen on lähes aina mahdollista, sillä toimintaa haittaavia lentokenttiä ja puolustusvoimien kohteita on vain harvakseltaan.

Hankkeessa tehtyjen haastattelujen perusteella sekä jakeluyritykset että kuluttajat ovat halukkaita kokeilemaan järjestelmää heti kun se on mahdollista.

Järjestelmän tuomisessa markkinoille kestää vielä kuitenkin vähintään kaksi vuotta.

Sähkökäyttöiset ilma-alukset haja-asutusalueiden lehdenjakelussa -pilotointiraportti (pdf)

Media-alan tutkimussäätiö myönsi Lentola Logistics Oy:lle tutkimustukea 16.5.2019.