10.8.2022

Sähkökäyttöiset ilma-alukset haja-asutusalueiden lehdenjakelussa

Lentola Logistics Oy:n jatkohankkeessa tutkittiin sähkökäyttöisten ilma-alusten käytön mahdollisuuksia haja-asutusalueiden lehdenjakelussa. Ilma-aluskuljetus osoittautui verraten edulliseksi ja ekologiseksi kuljetusmuodoksi etenkin saaristoalueilla ja suurten järvien ympäristössä. Kyselytutkimus puolestaan osoitti haja-asutusalueiden asukkaiden olevan kiinnostuneita maksullisesta kuljetuspalvelusta, joka toimittaisi lähetyksen omalle pihalle asti.

Media-alan tutkimussäätiön tutkimustuella osittain rahoitetun jatkohankkeen tavoitteena oli tutkia sähkökäyttöisten ilma-alusten käytön mahdollisuuksia haja-asutusalueiden lehdenjakelussa. Hankkeessa tutkittiin, miten tällaista järjestelmää olisi järkevintä käyttää ja mitä vaikutuksia sillä olisi lehdenjakelun kannattavuuteen ja päästöihin.

Hankkeen aikana rakennettiin kaksi uutta alusta, sillä niistä ensimmäinen toi mukanaan odottamattomia haasteita ja aluksen jatkokehitys jouduttiin lopettamaan. Viimeisimmästä prototyypistä puolestaan rakennettiin hyvin yksinkertainen ja kevyt. Vain 9,5 kiloa painavan aluksen kulutus ja suorituskyky eroavat aiemmista aluksista olennaisesti. Rungon sisäisestä rahtitilasta luovuttiin, mikä antaa enemmän vapauksia kuljetettavan rahdin koolle ja muotoilulle. Rahtia voi kuljettaa tavallisessa pahvilaatikossa tai pahviin käärityssä paketissa, joka on ripustettu kiinni aluksen pohjaan.

Alus pystyy kantamaan 3–4 kilogramman rahdin, mutta sähkökäyttöisenä alus on helpohkosti skaalattavissa pienemmäksi tai suuremmaksi. Kahden kilon hyötykuormalla ja yhdellä pudotuksella uusimman aluksen pisin mahdollinen kantama varmuusmarginaalin kanssa on noin 30 kilometriä. Kantama vastaa esimerkiksi lehtinipun tai verkkokaupan tilauksen toimitusta noin 15 kilometrin säteellä lähtöpisteestä. Toimintasädettä voi kasvattaa isomman akun avulla, jolloin mahdollisen kuljetettavan hyötykuorman määrä pienenee.

Testeissä lehdet jätettiin vedenpitävässä kääreessä laskeutumisalustalle tai maahan. Ajatuksena on, että lehtinipun voisi toimittaa suojakääreeseen pakattuna levylle, jonka jälkeen ensimmäinen lehden noutanut nostaa avatun pakkauksen lehtineen sateelta suojassa olevaan lokeroon. Myös toimitettaessa yksittäisiä lehtiä asiakkaan kiinteistölle kaikkein edullisin ja helpoin tapa olisi jättää tai pudottaa lehti sovittuun paikkaan maahan tai yksinkertaiselle tasolle.

Edullisempi ja vähäpäästöisempi kuljetusmuoto

Ilma-aluskuljetus on muihin kuljetusmuotoihin verrattuna sitä edullisempi, mitä haasteellisempi reitti on. Joillakin alueilla ilma-alukset pudottaisivat lehden- ja postinjakelun hinnan heti murto-osaan nykyisestä. Näihin kuuluvat esim. saaristo ja suurten järvien ympäristö. Isomman akun avulla toiminta-alue voi olla yli 1 000 km². Lentola Logisticsin tavoitteena on, että yhden kuljetuslennon hinta saataisiin pudotettua alle viiteen euroon. Yksi tällainen lento voi pitää sisällään lehtien pudotuksia useampaan osoitteeseen.

Kiihtyvän ilmastonmuutoksen vuoksi kaikenlaisen toiminnan ekologisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Sähkökäyttöisen ilma-aluksen vähäpäästöisyys on monelle yllätys. Yksittäisiä alle viiden kilon paketteja kuljetettaessa alus voi leikata vaihtoehtoisen autokuljetuksen päästöistä 99 %. Alus on myös hyvin nopea kuljetusmuoto, sillä reitistä riippuen se voi pudottaa yksittäisen paketin toimitusajan jopa viidesosaan auto- tai venekuljetuksesta.

Uudenlainen kuljetuspalvelu herättää kiinnostusta

Lentola Logistics teetti kyselytutkimuksen sosiaalisessa mediassa otsikolla Asutko tai mökkeiletkö haja-asutusalueella? Kyselyyn ei otsikoinnin vuoksi valikoitunut erityisesti drooneista kiinnostuneita vastaajia. Vastaajia oli 192, ja he edustivat kahdeksaatoista maakuntaa. Vastaajista 75 % oli yli 40-vuotiaita. Sosiaalisessa mediassa toteutetun kyselyn vastaajaprofiili ei kuitenkaan täysin vastaa todennäköisintä asiakaskuntaa eli maaseudun iäkkäintä väestöä.

Vastausten perusteella selvisi, että yli kolmasosa painettua lehteä tilaavista toivoi saavansa lehtensä nykyistä aiemmin. Heistä 20 % joutui hakemaan lehtensä yli 500 metrin päässä sijaitsevasta postilaatikosta ja 12 % jopa yli kilometrin päästä. Siten ei ollut yllättävää, että yli 30 % kaikista vastaajista olisi valmis maksamaan vähintään euron siitä, että saisi päivän lehden postilaatikon sijaan omaan pihaansa ennen kello yhdeksää aamulla. Omaan pihaan toimitus nähtiin tässä jonkin verran toimitusaikaa tärkeämpänä. Kiinnostavaa oli myös, että puolet niistä vastaajista (36/72), jotka olisivat valmiita maksamaan tällaisesta kuljetuspalvelusta, eivät kyselyn hetkellä tilanneet lehteä lainkaan.

Lehtien lennätys on taloudellisesti järkevää järjestää lähikaupalta, jolloin sama aluksia operoiva henkilöstö voi hoitaa myös kauppakassien, valmisaterioiden ja esimerkiksi apteekkituotteiden lennätyksen. 56 % kyselyyn vastanneista oli valmis maksamaan kauppakassien ja verkkokaupasta tilattujen pakettien kuljetuksesta vähintään viisi euroa. Siten toimintojen yhdistäminen ja ilma-alusjärjestelmän kustannusten jakaminen lähikauppojen kanssa näyttäisi olevan mahdollista.

Kylmä ilmasto aiheuttaa teknisiä haasteita

Koska tällaiselle kuljetusliiketoiminnalle ei ole Suomessa lainsäädännöllisiä esteitä, on suurin haaste tällä hetkellä tekninen eli ilma-aluksen ja sen potkurien jäätyminen. Maailmalla ei ole vielä yhtään vastaavanlaista ilma-alusjärjestelmää, jossa olisi käytössä jäätymisenestojärjestelmä. Lentola kuitenkin kokee olevansa hyvässä asemassa jäätymisongelman suhteen ja uskoo, että jäätymisenestojärjestelmän toteuttaminen oman konseptinsa mukaiseen alukseen on melko nopeasti toteutettavissa.

 

Sähkökäyttöisten ilma-alusten käyttö haja-asutusalueiden lehdenjakelussa -hankeraportti (pdf).

Media-alan tutkimussäätiö myönsi Lentola Logistics Oy:lle tutkimustukea vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 100 000 euroa.