2.6.2021

Robust Northille 47 697 euroa tutkimustukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 18.5.2021 Robust Northille 47 697 euroa tutkimustukea ehdollisena hankkeelle ”Mediamyynnin uusi ulottuvuus -jatkohanke – Mediatalojen liiketoimintamallin ja sitä tukevien teknologiaratkaisujen kehittäminen XRmainonnalle”.

Arilyn toteutti vuonna 2020 yhdessä kolmen kotimaisen mediatalon kanssa ja Media-alan tutkimussäätiön avustuksella hankkeen nimeltä Mediamyynnin uusi ulottuvuus – lisätyn todellisuuden mainosteknologian kehityshanke mediataloille.

Hanke onnistui erittäin hyvin ja siinä paitsi löydettiin toimivia uudenlaisia AR- ja XR-mainonnan malleja myös tunnistettiin välitöntä kiinnostusta näihin uusiin mainosmuotoihin mediatalojen asiakaskunnassa. Mukana hankkeessa olivat Sanoma, Alma Media ja A-Lehdet. Hankkeen aikana kävi kuitenkin myös selväksi, että lisätyn todellisuuden mainoksiin liittyy sisällöntuotannollisia ja teknisiä haasteita, jotka tulee ratkaista ennen laajamittaista muuhun mediamyyntiin integroituvaa käytöönottoa.

Tämä jatkohanke keskittyykin nimenomaan mahdollistamaan skaalautuvan liiketoiminnan kehittämisen uusia mainosmuotoja hyödyntäen. Sen aikana kirkastetaan mediatalojen XR-mainonnan liiketoimintamalli ja kehitetään sitä tukemaan teknisiä ratkaisuja ja analytiikan työkaluja.