8.12.2023

RadioMedia ry:lle 20 500 euroa tutkimushankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa RadioMedia ry:lle 20 500 euroa tutkimustukea tutkimushankkeelle ”Mainonnan sääntelyn vaikutukset kotimaiseen mediamarkkinaan”.

Suomalaiset mediamarkkinat ovat muuttuneet merkittävästi digitalisaation ja globalisaation myötä. Yhä useammin kilpailu mainostajan investoinneista käydään kansainvälistä digijättiä vastaan. Mainostajien kansainvälisiin digijätteihin investoimat eurot ovatkin kasvaneet yli 150 % viimeisen 5 vuoden aikana, vastaavasti mediainvestointien kokonaismäärä on kasvanut 9 %. Samalla median oikeudellinen ympäristö on muuttunut globaaliksi. Lainsäädännöllä on merkittäviä vaikutuksia media-alaan: sillä voidaan tukea, mutta myös rajoittaa kaupallisten mediayhtiöiden liiketoimintaa. Haasteena on että, tämän hetken lainsäädäntö ei kohtele globaalilla mainosmarkkinalla toimivia mediayhtiöitä ja digialustoja tasapuolisesti. Markkinoinnin ja mainonnan rajoitteilla pyritään suojelemaan kuluttajaa ja ohjaamaan kansalaisten käyttäytymistä, mutta nämä rajoitukset kohdistuvat tai niitä valvotaan tehokkaasti vain kotimaisen median osalta. Siten kotimaiset mediat ovat vähemmän houkuttelevia kohteita mainostajille ja rajoitukset osaltaan kiihdyttävät markkinointipanosten ohjautumista kansainvälisiin digimedioihin.

Lisäksi aiempi sääntely saattaa olla tehotonta nykypäivän muuttuneessa mediakentässä. Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään, millaisia vaikutuksia kansallisten mainonnan rajoituksilla on kotimaisiin medioihin. Tulevaisuudessa vaarana on rajoitusten ja lakitekstien lisääntyminen, minkä takia on tärkeää ymmärtää niiden tehokkuus sekä vaikutukset laajemmin. Tutkimuksen tavoite on tuottaa tietoa viranomaisille nykykäytänteiden vaikutuksista sekä antaa mediayhtiöille työkaluja viestintään viranomaisten kanssa. Tasapuolisten pelisääntöjen myötä kotimainen media voisi olla kilpailukykyinen vaihtoehto mainostajalle. Toimiala ymmärtää erittäin hyvin mainonnan sääntelyn tärkeyden ja tutkii tämän selvityksen ohessa toimivampia ja tehokkaampia keinoja tarjota mainostajalle luotettava ja vastuullinen mediaympäristö sekä kuluttajalle turvallista mainontaa.