8.2.2022

Painovoimaa-hanke luo toivoa graafiselle tekniikalle

Metropolia ammattikorkeakoulun Painovoimaa-hanke on työskennellyt graafisen tekniikan opintojen kehittämisen parissa useita vuosia. Nyt hankkeen tiimoilta on julkaistu opiskelijoiden tekemiä videoita, jotka kertovat painoalasta siitä kiinnostuneille mahdollisille tuleville opiskelijoille.

Miten voi vaikuttaa nuorten mielikuviin printtimediasta? Voiko lemmikkikoira Lyytiä kiinnostaa painoala? Mitä näkökulmia elokuvaopiskelijat nostavat esiin graafisesta alasta?

Metropoliassa on käynnissä printtimedian hanke, jonka myötä graafista tekniikkaa voi jatkossa opiskella sivuaineena. Jotta siihen saadaan runsaasti motivoituneita opiskelijoita ja ylipäätään vaikutettua myönteisesti mielikuviin alasta, hanke on julkaissut nyt YouTubessa kolme lyhyttä videota painotekniikasta, sen historiasta ja nykymahdollisuuksista.

Videoiden suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet Metropolian elokuva- ja televisiokoulutuksen opiskelijat Sini Kiias, Monica Tuomi, Pinja Ylitalo, Jasper Pajunen, Senni Lätti ja Kaisa Järvinen. Kuvausten osalta  yhteistyötä on tehty  Coloron, Markprintin, Premin, Printekin, Otavan ja Päivälehden museon kanssa.

Media-alan tutkimussäätiö on rahoittanut hanketta vuonna 2018, 2020 ja 2021. Hankkeen onnistumisista ja haasteista on kirjoitettu aiemmin.