6.2.2023

Painoalan kasvumahdollisuuksien tunnistaminen

Bell Rock Advisorsin hanke kartoitti kasvumahdollisuuksia painoalalle. Graafinen Teollisuus ry:n sekä alan yritysten kanssa yhteistyössä toteutettu hanke vastasi vuoden 2020 tutkimusteemaan uudesta liiketoiminnasta.

Painoala on muutoksessa, jota viime vuodet ja niiden mukanaan tuoma koronapandemia ei ole helpottanut. Alan yritysten liikevaihdossa on nähty jopa 25 prosentin pudotusta.

Painoala on uudistusten edessä, ja kasvumahdollisuuksia voidaan saada joko keskittyen nykyisen ydinliiketoiminnan kehittämiseen tai sitten korvaavan tulovirran etsimiseen perinteisen toiminnan reunoilta. Bell Rock Advisorsin hanke keskittyi etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia painoalan reunoilta ja ulkopuolelta. Se tarjoaa ideoita painoalan yritysten kasvumahdollisuuksien etsimiseen.

Painoyritysten osaaminen kasvumahdollisuuksina

Hankkeessa tunnistettiin erilaisia tapoja saada painoalan yritysten liiketoimintaa kasvuun. Yksi vaihtoehto on etsiä kasvun mahdollisuuksia painotuotannon sisältä. Laajentuminen uusiin pintoihin kuten vaikkapa sisustustuotteisiin, sekä maantieteellinen laajentuminen voivat tarjota kasvun mahdollisuuksia painoalan yrityksille. Myös nykyisten painotuotteiden ostamisessa esimerkiksi oman verkkokaupan kautta sekä olemassa olevan laitteiston ylimääräisen kapasiteetin vuokraaminen voi auttaa kasvussa.

Toinen vaihtoehto on painotuotteiden oheispalvelut. Nämä liittyvät niin ikään läheisesti painotoimintaan, sillä oheispalveluita voidaan miettiä välittömästi painamiseen liittyviin perinteisiin oheispalveluihin, kuten varastointiin ja logistiikkaan, sekä digitaalisiin oheispalveluihin, kuten vaikkapa aineistonhallintaportaalin tarjoamiseen.

Yhtenä mahdollisena kasvun osa-alueena toimivat asiantuntijapalvelut, jotka voidaan jaotella markkinointiin ja viestintään, tapahtumiin, neuvonantoon ja koulutukseen. Markkinoinnin ja viestinnän osalta yritykset voivat miettiä laajentumista sisällöntuotantoon tai markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Tapahtumatuotanto tapahtumien suunnittelusta toteutukseen voi avittaa kasvua, ja siihen saadaan sisällytettyä myös yrityksen painotuoteosaaminen. Painotuotannon erityisosaamisen tarjoaminen neuvonantopalveluina eri toimijoille on vaihtoehto, ja samankaltaista uutta liiketoimintaa voidaan miettiä myös koulutuspalveluiden tarjoamisen kautta.

Digitaaliset liiketoimintamallit tarjoavat nekin uusia mahdollisuuksia kasvuun. Digitaalisella puolella markkinapaikan tarjoaminen asiakkaille voi olla vaihtoehto. Teknologisten ratkaisujen myyminen vaikkapa painamisen optimointiin hyödyntää sekin painotuotannon jo olemassa olevaa erityisosaamista.

Hankkeen loppuraportti tarjoaa eväitä uuden liiketoiminnan kehittämiseen sekä käytännön työkaluja kasvumahdollisuuksien omatoimiseen jatkokehittämiseen.

 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin (pdf)

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta vuonna 2020 osana tutkimusteemaa.