18.1.2021

Painetun median sivuainekokonaisuus käynnistyi Metropoliassa

Media-alan tutkimussäätiö myönsi huhtikuussa 2020 Metropolia-ammattikorkeakoululle tukea 20 000 euroa Painovoimaa 2020-luvulle -hankkeeseen. Sen päämääränä on elvyttää korkeakoulutasoinen, modernin painotekniikan kehityksen ja ympäristökysymykset huomioiva printtimedian koulutus. Esikuvana Metropolialla on sen sisarkorkeakoulu Hochschule der Medien Stuttgartissa, jossa juuri käynnistyi englanninkielinen BA-tason Print Media Technologies -tutkinto.

Säätiön tutkimustukea on käytetty ensisijaisesti markkinoinnin, B2B-myynnin, yritystalouden ja tuotannonsuunnittelun opintojen verkkopohjaiseen toteuttamiseen. Hankkeen toinen painopistealue on yritysyhteistyömallin rakentaminen, jotta yhtäältä alan laiteympäristöihin voitaisiin tutustua ja niiden käyttöä oppia aidoissa työelämän tarjoamissa tilanteissa. Toisaalta yhteistyön tulisi olla motivoivaa ja hyödyllistä myös yrityksille, muuten sillä ei ole edellytyksiä toteutua ja toimia pitkällä tähtäimellä.

Uudenlaisia verkkokursseja

Covid-19-pandemian takia yritysyhteistyömallin rakentamisessa on ollut viivettä; sen sijaan vuoden 2020 aikana suunniteltiin ja toteutettiin Moodle-alustalla uudenlaiset verkkopohjaiset opintojaksot sekä painomenetelmistä, materiaaleista ja visuaalisuudesta että markkinoinnista.

Tammikuussa 2021 alkavat yritystalouden ja myynnin opintojaksot. Niistä ensimmäinen toteutetaan verkko-opintoina niin, että sisällöstä vastaa tuotantotalouden yliopettaja Juha Haimala. Jälkimmäinen, tuotantotalouden lehtori Anna Sperrynin vetämä kurssi oli tarkoitus alun perin toteuttaa lähiopintoina, mutta koronana takia se todennäköisesti tarjotaan etäluentoina niin, että mukana on työelämän puheenvuoroja esimerkiksi asiakastarpeiden tunnistamisesta ja myyjäidentiteetin rakentumisesta. Maaliskuussa tarjotaan painotekniikan syventävien opintojen jakso, jossa keskitytään pre-pressiin ja värinhallintaan.

Markkinoinnin syksy

Syksyllä 2020 tarjotuista opintojaksoista markkinoinnin osioon osallistui 15 opiskelijaa. Tavoitteena opinnoissa on ollut antaa hyvä yleiskuva siitä, mitä markkinointi on, mihin sitä tarvitaan ja mitä eri osa-alueita markkinoinnin laajaan käsitteeseen liittyy. Erityisesti keskiössä ovat olleet kysymykset siitä, mitä markkinointi on, mihin tarpeisiin asiakkaat tilaavat paino- ja mainostuotteita, miten he rakentavat brändiään tai käyttävät markkinoinnin keinoja asiakaskunnan kasvattamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kaikki markkinoinnin osiot koostuvat työelämän edustajien videoluennoista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Luennoitsijoina opintojaksolla ovat mm. toimitusjohtaja Mikael Jungner mainostoimisto Kreabista, brändimanageri Johanna Lahti Suomalaisen työn liitosta sekä asiantuntija Otto Niinikoski markkinointitoimisto Valveelta. Opintojakson toteutuksesta on vastannut dosentti Tuire Ranta-Meyer Metropoliasta.

Valmiin tuotteen perkausta

Kokonaan verkkopohjaiselle Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus -opintojaksolle ilmoittautui 31 opiskelijaa. Sen sisällöstä ovat vastanneet Metropolian opettajat Toni Spännäri (johdanto, painotuotteiden tulevaisuus, suurkuvatulostus), Pentti Viluksela (painoviestinnän massatuotteet, osa digipainatuksesta), Tuiti Paju (tekstiilipainatus) ja Heidi Söderholm (visuaalisuus) sekä Stadin ammattiopiston painoviestinnän opettajat Antti Karhu ja Timo Porkka (digipainatus ja leikkurit).

Lähtökohtana eri menetelmien opinnoille on ollut valmis tuote, esimerkiksi aikakauslehti, käyntikortti, pussilakana tai teipattu ajoneuvo, minkä kautta on lähdetty purkamaan menetelmiä, materiaalivalintoja ja painotuotteen elinkaareen liittyviä kysymyksiä. Visuaalisuuteen liittyvä osio koostuu sommittelun perusteista, visuaalisen viestinnän mahdollisuuksien erittelystä sekä painotuotannoissa usein havaittujen kuvan laadun ongelmien tunnistamisesta.

Erityisen ilahduttavaa sivuaineopintojen käynnistämisessä ja tarjoamisessa on ollut saumaton yhteistyö Stadin ammattiopiston kanssa. Sen ansiosta sivuainetta suorittaa tasavertaisesti Metropolian tekniikan ja visuaalisen muotoilun opiskelijoiden kanssa toistakymmentä Stadin ammattiopiston painoviestinnän linjan opiskelijaa.