Tutkimushankkeet

8.12.2023

A-lehdet Oy:lle 62 172 euroa teemahankkeelle

Käynnistyvät hankkeet Tutkimushankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa A-lehdet Oy:lle 62 172 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”Tutkimusteema: Median kansainvälistäminen”.

8.12.2023

LUT-yliopistolle 88 094 euroa teemahankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa LUT-yliopistolle 88 094 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”Toimitus 2.0 – Generatiivinen tekoäly ja uudet organisointikäytännöt”.

8.12.2023

Nordic Institute of Business & Societylle (NIBS) 72 900 euroa tutkimushankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Nordic Institute of Business & Societylle (NIBS) 72 900 euroa tutkimustukea tutkimushankkeelle ”Media-alan strateginen riskienhallinta”.

8.12.2023

Helsingin yliopistolle 49 920 euroa tutkimushankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Helsingin yliopistolle 49 920 euroa tutkimustukea tutkimushankkeelle ”Re-imagining Finnish conflict reporting: Trialling verification tools and newsroom collaborations”.

8.12.2023

Graafinen Teollisuus ry:lle 20 000 euroa tutkimushankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Graafinen Teollisuus ry:lle 20 000 euroa tutkimustukea tutkimushankkeelle “Asiakasymmärrys graafisen teollisuuden yritysten liiketoiminnan kehittämisessä”.

8.12.2023

Työryhmälle 50 900 euroa tutkimushankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa työryhmä Nando Malmelinille ja Mikko Villille 50 900 euroa tutkimustukea tutkimushankkeelle ”How to renew and transform media companies in the age of radical uncertainty”.

8.12.2023

Virpi Ollitervolle 4 000 euroa tutkimushankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Virpi Ollitervolle 4 000 euroa tutkimustukea tutkimushankkeelle ”The package says more than a thousand words: The effect of eco-labeling and package material on consumer’s purchase intentions”.

8.12.2023

RadioMedia ry:lle 20 500 euroa tutkimushankkeelle

Tutkimushankkeet Käynnistyvät hankkeet Tutkimukset

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa RadioMedia ry:lle 20 500 euroa tutkimustukea tutkimushankkeelle ”Mainonnan sääntelyn vaikutukset kotimaiseen mediamarkkinaan”.

1.11.2023

Somevaikuttajat mediamaisemaa muokkaamassa

Tutkimushankkeet Ajankohtaista Valmistuvat hankkeet Tutkimukset Asiakas- ja käyttäjäymmärrys Uudet sisällöt

PING Helsingin kyselytutkimus selvitti suomalaisten sosiaalisen median käyttötottumuksia ja suhtautumista somevaikuttajiin. Facebook, YouTube sekä Instagram osoittautuivat suosituimmiksi palveluiksi suomalaisten sosiaalisen median käyttäjien keskuudessa. TikTokin käyttäjämäärä puolestaan on kasvanut huomattavasti.