8.12.2023

Oy Kultainen Sherpa Ab:lle 52 000 euroa teemahankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Oy Kultainen Sherpa Ab:lle 52 000 euroa tutkimustukea teemahankkeelle ”Kaupallisen sisällöntuotannon ansaintalogiikan paradigmamuutos: Generatiivisen tekoälyn tuoma laadunparannus”.

Tämän hankkeen päätavoite on selvittää, voidaanko tekoälyä hyödyntämällä saada merkittäviä laatuhyötyjä ammattimaisten sisällöntuottajien toimiessa promptaajina. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten generatiivinen tekoäly vaikuttaa kaupallisen sisällöntuotannon laatuun erilaisilla käyttäjäprofiileilla, ansaintalogiikkaan, osaamiseen, ammattilaisen kokemukseen sekä ammatin transformaatioon.

Hankkeessa toteutetaan kattava ja monipuolinen tutkimus, jossa vertaillaan neljää erilaista ryhmää: A) sisällöntuotannon ammattilaisia, jotka eivät käytä tekoälyä, B) maallikkoja, jotka käyttävät tekoälyä (GPT-4) ilman merkittävää aiempaa kokemusta, C) sisällöntuotannon ammattilaisia, jotka käyttävät tekoälyä ilman merkittävää aiempaa kokemusta, ja D) sisällöntuotannon ammattilaisia, jotka käyttävät tekoälyä (GPT-4) saatuaan koulutuksen promptaukseen.

Hankkeessa arvioidaan myös (mahdollisuuksien mukaan) kohderyhmien /paneelien mielipiteitä ja reaktioita generatiivisen tekoälyn tuottamiin sisältöihin. Hankkeen toteuttavat Sherpa ja Grew yhteistyössä MTV Oy:n ja Bauer Median kanssa. Hankkeen kokonaiskestoaika on 12 kuukautta, alkaen tammikuusta 2024 ja päättyen joulukuussa 2024. Hankkeen tulokset ovat arvokkaita media-alalle sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Hankkeen avulla voidaan lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista ja haasteista kaupallisessa sisällöntuotannossa. Hankkeen avulla voidaan myös luoda dialogia ja yhteistyötä eri media-alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

 

Hanke on osa vuoden 2023 TUTKIMUSTEEMAA generatiivisesta tekoälystä sisällöntuotannossa.