23.9.2021

Osuuskunta ura- ja ajatushautomo 3E:lle 9920 euroa tukea

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 14.9.2021 Osuuskunta ura- ja ajatushautomo 3E:lle 9920 euroa hankkeelle ”Moniäänisempi media: Maahanmuuttoon ja moninaisuuteen erikoistunut uusi mediapalvelu”.

Tavoitteena on luoda media-asiakkaiden tarpeisiin vastaava, maahanmuuttoon ja moninaisuuteen sekä niihin liittyviin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin erikoistunut mediapalvelu, jonka tarkoituksena on

  1. tukea mediataloja vastaamaan kustannustehokkaasti moninaistuvan yleisön tiedontarpeisiin tarjoamalla niiden käyttöön journalistista uutis- ja ajankohtaissisältöä sekä sosiaalisen median sisältöjä,
  2. tukea toimituksia ratkomaan maahanmuuttokysymysten käsittelyyn liittyviä, aiemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä tunnistettuja ongelmia tarjoamalla mahdollisuus monikulttuurisen tiimin hyödyntämiseen sisällöntuotannossa ja taustaselvityksissä.

Palvelun yhteiskunnallisena tavoitteena on edistää median lähteiden ja sisällön moninaistumista sekä tarjota laadukasta, moniäänistä, hyvin taustoitettua ja yhdenvertaisuuden kriteerit täyttävää journalismia ja sosiaalisen median sisältöä maahanmuuttokysymyksistä. Samalla edistetään tietoon pohjautuvaa julkista keskustelua maahanmuutto- ja vähemmistökysymyksistä ja tarjotaan journalisteille matalan kynnyksen palvelu uusien asiantuntijalähteiden hyödyntämiseen ja temaattiseen oppimiseen.

Palvelun kehittämisessä testataan myös uudenlaista toimintamallia, jossa suomalaiset ja maahan muuttaneet toimittajat työskentelevät tiimeinä. Näin hyödynnetään maahan muuttaneiden journalistien asiantuntemusta, hiljaista tietoa ja pääsyä sellaisten lähteiden äärelle, joita valtaväestöön kuuluvien on vaikea tunnistaa tai lähestyä, mutta samalla varmistetaan, että sisällöt ja kieli vastaavat laadukkaan ja vastuullisen suomalaisen journalismin kriteereitä. Tässä otetaan mallia Ranskassa toimivasta Guiti Newsistä, jonka tuottama journalismi perustuu parityöskentelyyn.

Laajan asiantuntijuuden takaamiseksi mediapalvelu hyödyntää ydintiimin lisäksi freelance-verkostoa. Samalla tuetaan eritaustaisten toimittajien pääsyä alalle ja mahdollistetaan freelancereina työskenteleville ammattilaisille työskenteleminen osana yhteisöä.