8.12.2023

Nordic Institute of Business & Societylle (NIBS) 72 900 euroa tutkimushankkeelle

Media-alan tutkimussäätiö myönsi 23.11.2023 pitämässään kokouksessa Nordic Institute of Business & Societylle (NIBS) 72 900 euroa tutkimustukea tutkimushankkeelle ”Media-alan strateginen riskienhallinta”.

Media-ala on 2020-luvulla merkittävien teknologisten ja kaupallisten murrosten kohteena. Murrokset juontuvat mm. sosiaalisen median ja alustatalouden globaalien jättiyritysten noususta, sekä maailmanlaajuisista informaatio- ja poliittisen ympäristön muutoksista (mukaan lukien politiikan ja median polarisoituminen, covid19, sodat Ukrainassa ja Israelissa jne.). Toimialamurroksiin liittyy aina enemmän tai vähemmän odottamattomia tapahtumia, jopa sattumia (”mustat joutsenet”). Yritysten on varauduttava tällaisiin odottamattomiin tapahtumiin ja murroksiin strategisen riskienhallinnan keinoin. Nykytilanteessa – mm. covid-19-pandemian ja Venäjän Ukraina-hyökkäyksen jälkeen – suomalaisten media-alan yritysten strategisen riskienhallinnan käytänteet kaipaavat kuitenkin päivittämistä. Tämä soveltava tutkimushanke pyrkii kehittämään käytännöllisen strategisen riskienhallinnan prosessityökalun media-alan yritysten ja niiden johdon käyttöön. Nykyiselläänkin media-alan yritykset usein tunnistavat strategisessa riskienhallinnassaan toimenpiteitä, jotka pienentävät tietyn strategisen riskin toteutumisen todennäköisyyttä.

Tässä hankkeessa kehitettävän työkalun uutuusarvo on kuitenkin erityisesti siinä, että se auttaa yrityksiä tunnistamaan B-suunnitelmatyyppisiä toimenpiteitä, joihin yrityksen johdon tulee ryhtyä silloin, jos tietty riski edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta realisoituu. Lisäksi uutuusarvoa on kehitettävillä käytänteillä (best practices) sen suhteen, miten epämääräiset ja epävarmat riskiaihiot identifioidaan ja muotoillaan konkreettisiksi ja mitattavissa oleviksi strategisiksi riskeiksi.

Hankkeessa on kolme vaihetta:
1. systemaattinen katsaus ja analyysi riskienhallinnan tutkimuskirjallisuudesta
2. action research -tyyppinen haastattelu- ja case-tutkimus kahden media-alan johtavan yrityksen ylimmän johdon ja asiantuntijoiden joukossa (n=15)
3. laajempi eksperimentatiivinen kyselytutkimus media-alan yritysten johtajien ja asiantuntijoiden joukossa (n=80-100).